การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน (Managing Vendors and Value Added Assessment)

จำนวนคนดู 105 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์

ทุกกิจการจำเป็นต้องติดต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า “กิจการจะดีหรือจะดับ ให้ดูได้จากซัพพลายเออร์ที่กิจการนั้นติดต่ออยู่” หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์ และการประเมินผลงานก่อนจะตัดสินใจซื้อและหลังจากซื้อแล้ว ถ้าคัดเลือกและประเมินอย่างไม่มีระบบการจัดซื้อก็จะเต็มไปด้วยปัญหา นอกจากจะแนะนำให้นักจัดซื้อรู้จักวิธีคัดเลือก วิธีไปเยี่ยมและตรวจสอบ รวมไปถึงการประเมินผลงานแล้ว หลักสูตรนี้จะให้แนวคิดว่าของอย่างใดควรซื้อรายเดียวหรือซื้อควบกันไปสองเจ้า ควรซื้อจากต่างประเทศหรือในประเทศ ควรซื้อจากผู้ผลิตหรือจากนายหน้า ฯลฯ ท่านจะได้รับฟังแนวคิดที่ใหม่ทันสมัยและถูกต้อง ซึ่งนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงทันที และผ่านการพิสูจน์ว่าประสบผลสำเร็จมาแล้วหลายสิบรุ่น

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน

- หลักคิดที่สำคัญในการเลือกคบซัพพลายเออร์ เพื่อสร้างซัพพลายเชนที่ดี

- เทคนิคการไปเยี่ยมซัพพลายเออร์ จำเป็นต้องไปเยี่ยมทุกรายหรือไม่

- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมและตรวจสอบซัพพลายเออร์ (Supplier Audit)

- แบบฟอร์มบันทึกสำหรับซัพพลายเออร์รายใหม่

- การวัดผลงานและวิธีประเมินคุณภาพซัพพลายเออร์ (Supplier Rating)

- ความแตกต่างของ Supplier Appraisal และ Supplier Evaluation

- จะหาซัพพลายเออร์รายใหม่ได้จากที่ไหน และทำไมต้องหาใหม่

- การทำ AVL (Approved Vendor List)

- ข้อควรระวังเมื่อจะเปลี่ยนซัพพลายเออร์

- วิธีสังเกตุอาการผิดปกติ และการบริหารความเสี่ยงในการคบค้ากับซัพพลายเออร์

- องค์ประกอบ 11 ประการในการเลือกซัพพลายเออร์รายใหม่

- วิธีแก้ไขเมื่อจะต้องซื้อของจากซัพพลายเออร์ผูกขาด (Monopoly)

- ข้อคิดเมื่อจะซื้อของจากซัพพลายเออร์เจ้าประจำ (Single Source Purchasing)

- เมื่อไรควรซื้อจากแหล่งผลิตโดยตรง/นายหน้า/ตัวแทนจำหน่าย ข้อดีข้อเสียคืออะไร

- ซื้อจากต่างประเทศดีกว่าการซื้อในประเทศจริงหรือ

- บัญญัติ 10 ประการในการซื้อของต่างประเทศ

- การทำ Certification Program เพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด