อบรมเรื่อง การตรวจสอบเพื่อการยอมรับวัสดุและผลิตภัณฑ์

จำนวนคนดู 1955 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันการพัฒนาวัสดุและผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขัน ในตลาดโลกที่สูงขึ้น การที่จะผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นในตลาดโลกนั้นจะต้องคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของวัสดุ และผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ จึงจำเป็นต้องมีระบบการตรวจสอบ วิเคราะห์และทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องให้เป็นไปตามข้อกำหนด มาตรฐานของ วัสดุและผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือเกณฑ์ที่ผู้ผลิตกำหนดขึ้น

การทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะมีข้อกำหนดในมาตรฐานการวิเคราะห์/ทดสอบแตกต่างกัน หัวใจสำคัญก็คือ ต้องการสมบัติหรือลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจในการใช้งานจริง ใช้ประเมินอายุการใช้งานของวัสดุและผลิตภัณฑ์ หรือใช้ในการปรับปรุงพัฒนา วัสดุและผลิตภัณฑ์ให้ถึงขีดจำกัดสูงสุดที่จะสามารถทำได้ในอนาคต การที่จะก้าวข้ามถึงจุดนั้นจำเป็นต้องมีความรู้ และประสบการณ์ที่เพียงพอในการตรวจ สอบ วิเคราะห์/ทดสอบที่ถูกต้องและแม่นยำสอดคล้องตามข้อกำหนด มาตรฐานการทดสอบ มิฉะนั้นค่าที่วิเคราะห์/ทดสอบได้จะไม่มีความหมายใดๆ เลย ใน การใช้อ้างอิงสำหรับสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับลูกค้า

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดการอบรมเรื่อง “การตรวจสอบเพื่อการยอมรับวัสดุและผลิตภัณฑ์” เพื่อถ่ายทอด ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจในการใช้วิธีการทดสอบให้เหมาะสมกับวัสดุและผลิตภัณฑ์ เพื่อประเมินอายุการใช้งานในการยอมรับวัสดุและผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์:

เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบเพื่อการยอมรับวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเทคนิคในการวิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุและผลิตภัณฑ์

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, ศูนย์บริการวิชาการ, 24 เมษายน 2552, สัมมนาฟรี วันที่ 29 มิถุนายน 2552, ก.ล.ต., www.mga.co.th, อบรม กลยุทธ์และเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์, อบรมการทำการตลาดออนไลน์, ช่องทางการค้าขาย, การเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์และสามารถวางแผนการตลาดออนไลน์, การค้าขายผ่านระบบ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด