KUBOTA Agri e-Learning

รหัสหลักสูตร: 65033

จำนวนคนดู 222 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
คอร์สออนไลน์ (VDO)
KUBOTA Agri e-Learning

1.1โปรแกรมนักขับเบื้องต้น (The Beginner Program) เริ่มลงทะเบียนเรียน 20 มีนาคม 2564 สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2564 เป็นหลักสูตรออนไลน์ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการขับเครื่องกลการเกษตร การใช้งานและควบคุมเครื่องจักรที่ถูกต้องในระดับเบื้องต้น ในเครื่องจักรกลการเกษตร ดังนี้

1.นักขับแทรกเตอร์

2.นักขับรถเกี่ยวนวดข้าว

3.นักขับรถขุด

โดยครอบคลุมโครงสร้างของเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้งาน การบำรุงรักษา การปรับตั้ง และการเคลื่อนตัวเพื่อใช้งานในรูปแบบต่างๆ

1.2โปรแกรมนักขับมืออาชีพ (The Professional Program) เป็นโปรแกรมภาคปฏิบัติ ฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าโดยใช้ระยะเวลา 6 ชั่วโมง เน้นการปฏิบัติในสภาพพื้นที่การทำงานจริง ในทุกๆสภาพพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะและฝีมือให้กับผู้ใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมรับใบขับขี่ตามมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพจากสถานประกอบการ ที่ได้การรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถนำไปประกอบอาชีพรับจ้างในตลาดแรงงานเกษตรได้

ทั้งนี้ ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนและสอบผ่านโปรแกรมนักขับเบื้องต้น (ภาคทฤษฎีออนไลน์) แล้วเท่านั้น โดยสามารถจองลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 25 เมษายน 2564 เพื่อนัดหมายสถานที่สอบภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564 ณ ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าใน 20 ร้านค้าฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเชียงราย จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดลำปาง จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดพัทลุง จังหวัดราชบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพิจิตร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดแพร่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา และจังหวัดกรุงเทพมหานคร


2.หลักสูตรเกษตรมือใหม่ เริ่มลงทะเบียนเรียน 1 - 30 เมษายน 2564 เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตร ดังนี้

เกษตรเบื้องต้น ประกอบด้วย ทิศทางการเกษตรในปัจจุบัน และอนาคต ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะปลูก และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต

การปลูกพืชรายได้เร็วเจียไต๋ ประกอบด้วย การปลูกผัดสลัดและแตงโม สายพันธุ์ที่นิยมปลูก วิธีการปลูกแต่ละแบบ การดูแลรักษาโรคแมลง งบประมาณ และ การตลาด

นวัตกรรมเกษตรครบวงจร KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS ประกอบด้วย การจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ การดูลักษณะของพื้นที่ก่อนเพาะปลูก ดิน น้ำ อากาศ การปลูกพืชเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การปลูกข้าว ผักสวนครัว เลี้ยงปลาเพื่อสร้างรายได้ การเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง รวมถึงหาตลาดแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการขนส่ง


เนื้อหาของคอร์ส
หลักสูตรนักขับเครื่องจักรกลการเกษตร
โปรแกรมนักขับเบื้องต้น (ภาคทฤษฎีออนไลน์) เป็นหลักสูตรออนไลน์ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการขับเครื่องกลการเกษตร การใช้งานและควบคุมเครื่องจักรที่ถูกต้องในระดับเบื้องต้น ในเครื่องจักรกลการเกษตร ดังนี้ 1. นักขับแทรกเตอร์ 2. นักขับรถเกี่ยวนวดข้าว 3. นักขับรถขุด โดยครอบคลุมโครงสร้างของเครื่องจักรกลการเกษตร การใช้งาน การบำรุงรักษา การปรับตั้ง และการเคลื่อนตัวเพื่อใช้งานในรูปแบบต่างๆ
99:00
โปรแกรมนักขับมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ) เป็นโปรแกรมภาคปฏิบัติ ฝึกขับเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าโดยใช้ระยะเวลา 6 ชั่วโมง เน้นการปฏิบัติในสภาพพื้นที่การทำงานจริง ในทุกๆสภาพพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะและฝีมือให้กับผู้ใช้งานเครื่องจักรกลการเกษตร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมรับใบขับขี่ตามมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพจากสถานประกอบการ ที่ได้การรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถนำไปประกอบอาชีพรับจ้างในตลาดแรงงานเกษตรได้
99:00
หลักสูตรเกษตรมือใหม่
กษตรเบื้องต้น ประกอบด้วย ทิศทางการเกษตรในปัจจุบัน และอนาคต ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะปลูก และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต การปลูกพืชรายได้เร็วเจียไต๋ ประกอบด้วย การปลูกผัดสลัดและแตงโม สายพันธุ์ที่นิยมปลูก วิธีการปลูกแต่ละแบบ การดูแลรักษาโรคแมลง งบประมาณ และ การตลาด นวัตกรรมเกษตรครบวงจร KUBOTA (Agri) Solutions หรือ KAS ประกอบด้วย การจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ การดูลักษณะของพื้นที่ก่อนเพาะปลูก ดิน น้ำ อากาศ การปลูกพืชเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การปลูกข้าว ผักสวนครัว เลี้ยงปลาเพื่อสร้างรายได้ การเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง รวมถึงหาตลาดแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการขนส่ง
99:00
Sponsored
การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า

    ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์ก...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี...นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ต้องรู้อะไรบ้าง?

1. เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกอาชีพ และ ผู้แสวงหาโอกาส ได้มีโอกาสได้ทำอาชีพนายหน้าอสังหา...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

บริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (ด้านการเกษตร)

ผู้นำด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมการเกษตรครบวงจร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • กลุ่มผู้ถูกเลิกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
  • ผู้สนใจด้านการเกษตร
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรี ที่ไม่มีอะไรแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้ความรู้ต้องการให้เป็นวิทยาทานจริงๆ **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

คอร์สออนไลน์ (VDO)

หากท่านต้องการสมัคร KUBOTA Agri e-Learning
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ขับเครื่องจักร, รถไถ, โควิด, แทรกเตอร์, รถขุด, ปลูกผัก