การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานในสถานประกอบการด้านอาหาร GMP และ HACCP”

จำนวนคนดู 1818 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“มาตรฐานในสถานประกอบการด้านอาหาร GMP และ HACCP”

โครงการบริการด้านวิชาการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและสาขาวิชาระบบอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์กำหนดการ : วันพฤหัสบดีที่ 26 – ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 ณ ห้อง 5302โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มาตรฐานในสถานประกอบการด้านอาหาร GMP และ HACCP” นี้เป็นโครงการที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2551 นี้ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาระบบอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ให้มีความพร้อม ความรู้และความเข้าใจ เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำระบบคุณภาพได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทั้งในด้านการจัดทำเอกสารและการประยุกต์ใช้ ทำให้การนำระบบคุณภาพไปใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบการด้านอาหารเพื่อจำหน่ายภายในประเทศหรือส่งออก และผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้นักศึกษาที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อรับรองการผ่านการอบรม โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าฟังการบรรยาย การทำกิจกรรมและการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่ทางโครงการได้กำหนดขึ้นด้วยกำหนดการ : วันพฤหัสบดีที่ 26 – ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552 ณ ห้อง 5302วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 255208.00 – 08.30 ลงทะเบียน และพิธีเปิด08.30 – 09.00 การแนะนำและอธิบายหลักสูตร09.00 – 10.30 ภาพรวมของมาตรฐาน GMP

- ข้อกำหนด 1 GMP Objectives- ข้อกำหนด 2 Scope, Use and Definition- ข้อกำหนด 3 Primary Production10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง10.45 - 12.00    - ข้อกำหนด 4 Design and Facilities                                - ข้อกำหนด 5 Control of Operation12.00 – 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 14.30         - ข้อกำหนด 6 Maintenance and Sanitation                                      - ข้อกำหนด 7 Personal Hygiene                                      - ข้อกำหนด 8 Transportation14.45 – 17.00 Workshop 1วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 255208.00 - 10.30 ภาพรวมของมาตรฐาน HACCP

- Step 1 Assemble HACCP Team- Step 2 Describe Product- Step 3 Identify Intended Use- Step 4 Construct Flow Diagram- Step 5 On-site Confirmation of Flow Diagram10.30 – 10.45 พักรับประทานอาหารว่าง10.45 - 12.00     - Step 6 List all Potential Hazards, Conduct a Hazard Analysis, Consider Control Measures                                 - Step 7 Determine CCPs                                 - Step 8 Establish Critical Limits for each CCP12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 15.00 Workshop 2                                - Step 9 Establish a Monitoring System for each CCP                               - Step 10 Establish Corrective Action                               - Step 11 Establish Verification Procedures                               - Step 12 Establish Documentation and Record Keeping15.00 – 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง15.15 – 17.00 Workshop 2หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด