อบรม หลักสูตร รู้วิเคราะห์ราย Sector ตอน หุ้นเกษตรและอาหาร

รหัสหลักสูตร: 6638

จำนวนคนดู 1095 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

เงินทองต้องขยายผล

...ชุดหลักสูตรที่ช่วยปูพื้นฐานการลงทุน ไปจนถึงฝึกคุณเป็นมือโปร

ความรู้เชิงลึกด้านการลงทุน ฝึกฝนคุณ...เป็นผู้ลงทุนมือโปร

หลักสูตร รู้วิเคราะห์ราย Sector ตอน หุ้นเกษตรและอาหาร

เจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นในหมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่ลักษณะธุรกิจ

การแข่งขัน และแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และการประเมินมูลค่าหุ้น เพื่อตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, สัมมนา, 24 เมษายน 2552, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, บริษัท เมนเทล จำกัด, อบรมฟรี Single Stock Futures, ความเสี่ยงจากการลงทุนทั้งในภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง, Strategic Thinking with Harvard Tips, การคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์สนามพลัง, Force-field Analysis, Inca

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด