การบริหารและจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤติ (Risk and Crisis Recovery Management)

จำนวนคนดู 1596 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

08.30-09.00 น.ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.- แนวคิดใหม่ ของ “กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และรับมือกับภาวะวิกฤติ” - บทบาทใหม่ของงานตรวจสอบ- วิธีการประเมินความเสี่ยงขององค์กร- วิธีการบริหารความเสี่ยง และรับมือกับภาวะวิกฤติ

13.00-16.00 น.- การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร     - การติดตาม ประเมินผล และการจัดทำรายงาน- การประยุกต์ใช้ในองค์การ- ตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ หรือ กรณีศึกษา- สรุป และถาม ตอบ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, 24 เมษายน 2552, การเพิ่มผลผลิตของประเทศ, ออกแบบ KPIs อย่างไรให้ได้ผล, บทบาทและความสำคัญของ E-Book, E-Magazine, Digital Pen, การทำงานพื้นฐานของ E-Book, แนวทางการสร้าง E-Book, การสแกนและแต่งภาพที่เหมาะสม, การใส่ข้อความ การจัดรูปแบบข้อความ, การกำหนด Page Marg

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด