การกำหนดเทคนิค และกลยุทธ์การขายใหม่ หลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล

รหัสหลักสูตร: 7240

จำนวนคนดู 982 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

1. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน

- สภาพแวดล้อมทางการขาย

- สภาพตลาดและการแข่งขันในปัจจุบัน

- สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี

- สภาพแวดล้อมทางการเมือง

2. หลักการขายแนวคิดใหม่

- การขายกับการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก

- การเสริมสร้างกลยุทธ์การขายและการสร้างทีมงานขาย

- การวางกลยุทธ์การขายแบบห้วงเวลา

3. ความต้องการและความสัมพันธ์กับลูกค้า

- ประเภทของลูกค้าและการบริหารลูกค้า

- สภาพแวดล้อมของลูกค้าและการจัดการ

- ความต้องการและตัวแบบความต้องการของลูกค้า

- CEM การบริหารประสบการณ์ของลูกค้า

4. การกำหนดโอกาสทางการขายใหม่หลังเปลี่ยนรัฐบาล

- การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการขาย

- การประเมินทิศทางนโยบายรัฐบาลใหม่กับธุรกิจ

5. การกำหนดเทคนิคและกลยุทธ์การขายใหม่

- เทคนิคการเลือกตลาดและการวางกลยุทธ์ Red / Blue Ocean Strategy

- การมองทะลุระบบการขาย

- การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการขายสมัยใหม่กับธุรกิจ

- การควบคุมบรรยากาศและจังหวะการขาย

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, 24 เมษายน 2552, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาซื้อ-ขาย, PURCHASE CONTRACT, PROFORMA INVOICE, ข้อบังคับทางการค้าฉบับปรับปรุง (INCOTERMS’2010), EX-WORK, FREE ALONGSIDE SHIP, FREE CARRIER, FREE ON BOAR’D

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด