อบรม! หลักสูตร “การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms’2010”

รหัสหลักสูตร: 7267

จำนวนคนดู 1751 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

หัวข้อการสัมมนา

1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาซื้อ-ขาย (PURCHASE CONTRACT, PROFORMA INVOICE)

1.1 ข้อความที่สำคัญที่จะต้องกำหนดทุกครั้ง

1.2 ข้อความที่ควรระวัง

1.3 ข้อบังคับทางการค้าฉบับปรับปรุง (INCOTERMS’2010)

2. EX-WORK,  FREE  ALONGSIDE SHIP, FREE CARRIER, FREE ON BOAR’D

3. COST& FREIGHT, CARRIAGE PAID TO..,COST,INSURANCE & FREIGHT

4. CARRIAGE INSURANCE PAID TO.., DELIVERED AT TERMINAL, DELIVERED AT PLACE, DELIVER DUTY PAID.

5. เอกสารทางการเงิน (FINANCIAL DOCUMENT)

6. เอกสารทางการขนส่ง (TRANSPORT DOCUMENT)

7. เอกสารทางการค้า (COMMERCIAL DOCUMENT)

8. การจัดทำเอกสารเพื่อขอเปิด Letter of Credit กับธนาคาร (วงจรเอกสารประเทศผู้ส่งออกไปประเทศผู้นำเข้าการทำ Shipping Guarantee, Trust Receipt)

9. การจัดทำเอกสารภายใต้เงื่อนไข Letter of Credit (ขั้นตอนการจัดทำ การตรวจ และการปฏิเสธ )

9.1 AT SIGHT

9.2 TERMS

10. การจัดทำ การจัดหา การนำไปใช้เอกสารเกี่ยวกับตั๋วเรียกเก็บ (BILL FOR COLLECTION)

11. เอกสารเกี่ยวกับ OPEN  ACCOUNT

12. เอกสารเกี่ยวกับ CASH IN ADVANCED เพื่อการชำระเงินล่วงหน้าหรือใช้ซื้อเงินสกุลต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้า

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด