เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

สัมมนาฟรี !! 13-15 ต.ค. 54 \"ตามรอยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล...ไอเดียสู่การสร้างสรรค์สะท้านโลก \"

จำนวนคนดู 902 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี !! 13-15 ต.ค. 54 \
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

ในโครงการขยายผลการประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

และฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา

"ตามรอยนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล...ไอเดียสู่การสร้างสรรค์สะท้านโลก "

ในวันที่ ๑๓ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.

เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ทรงมีพระประสงค์ให้เกิดการขยายผลจากตัวแทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ของไทย

ที่เคยได้เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

มาเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ

ให้แก่คนไทยและเยาวชนในประเทศไทยให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง

งานนี้ นอกจากจะได้พูด คุย กับ นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ผ่านระบบ VDO Conference แล้ว

ทุกท่านยังจะได้กระทบไหล่และได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างใกล้ชิด กับ

- ผู้บริหารระดับสูงที่จะมาสัมมนาพิเศษเรื่อง "นโยบายการสนับสนุนงานวิจัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่"

- นักวิทยาศาสตร์อาวุโส และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ รวมทั้งตัวแทนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่เข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ในการสัมมนาหัวข้อ

“แรงบันดาลใจและแนวทางการทำงานของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลในการสร้างสรรค์ ผลงานล้ำค่า”

“จากพี่สู่น้อง : เก็บตกข้อคิดและประสบการณ์จากการเข้าประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา”

“จุดประกาย กับ นักวิทยาศาสตร์ไทยที่ได้รับรางวัลในระดับสากล”

“การคิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ มีผลต่อชีวิตประจำวัน และอนาคตของเราอย่างไร”

“ประสบการณ์ชีวิตนักวิทยาศาสตร์นอกห้องปฏิบัติการวิจัย”  เป็นต้น (รายละเอียดตามร่างกำหนดการ)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, Best Forecasting and Inventory Replenishment, นางสำรวย ภูเงิน, อ. ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร, ดร. วิศรุต พึ่งสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า, การประกันภัยขนส่งสินค้า, สัมมนา : วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554, ผ่ายจัดฝึกอบรม บริษัท ออโรส จำก