อบรม สร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Obec LMS ( พัฒนาจาก Moodle)

รหัสหลักสูตร: 7618

จำนวนคนดู 810 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Obec LMS ( พัฒนาจาก Moodle)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, 24 เมษายน 2552, บริษัท ทีเอที เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ทีเอที), CAD/CAM & IT Manager, อบรม กันยายน 2554 กรุงเทพ, อบรม โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมือง ชุมพร, อบรมฟรี กันยายน, งานสัมมนา "กลยุทธ์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ: สู่ความเป

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด