สำนักโลจิสติกส์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จของการนำระบบ ERP มาใช้

รหัสหลักสูตร: 7733

จำนวนคนดู 973 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบ ERP จากภาครัฐ โดย กรณีศึกษาการวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP เพื่อความสำเร็จของการนำระบบ ERP มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ - บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด - บริษัท รินไน (ประเทศไทย) จำกัด - บริษัท โฟร์สตาร์ การ์เมนท์ แอนด์ เท็กไทล์ จำกัด - บริษัท บอสตัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - บริษัท เบญจมิตร บรรจุภัณฑ์ จำกัด

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, Best Forecasting and Inventory Replenishment, โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ SMEs, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราค่าระวาง, อบรม 6 ตุลาคม, อบรม EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน 6 ตุลาคม, อบรมในหัวข้อ TEAMcraft เ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด