อบรม หลักสูตร Positive Thinking & EQ for SMART People

รหัสหลักสูตร: 8655

จำนวนคนดู 1042 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

Module 1: การรู้จักตนเอง และการรู้จักผู้อื่น

 • ชีวิตที่มีความสุข และประสบความสำเร็จ
 • ค้นหา รู้จัก และพัฒนาตนเอง
 • การเอาใจเขามาใส่ใจเรา
 • การเข้าใจผู้อื่น
 • การสร้างโอกาสในความหลากหลาย
 • การตระหนักรู้ถึงทัศนะความคิดเห็นของกลุ่ม

Module 2: Positive Thinking & EQ

 • การควบคุมพลังชีวิตและทัศนคติด้านบวกของเรา
 • สร้างนิสัยการคิดด้านบวก
 • เรียนรู้ที่จะเล่นและสนุกกับชีวิตในทุกสถานการณ์
 • การรับมือและแก้ไขปัญหาด้วยการมองด้านดี
 • ลักษณะและคุณสมบัติของผู้มี EQ
 • วิธีประยุกต์ใช้ EQ กับการทำงานและชีวิตส่วนตัว

Module 3: พลังของการใช้คำถาม

 • สร้างคำถามที่ดี  เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดี
 • ลองฝึกตั้งคำถามในการทำงาน
 • ลองฝึกตั้งคำถามในชีวิต
 • ใช้คำถามสร้างอนาคตและความสำเร็จ
 • ใช้คำถามสร้างมิตรภาพกับคนรอบข้าง

Module 4: ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์

 • จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
 • วิธีดึงไอเดียเด็ด ที่แตกต่าง แต่น่าสนใจ
 • สนุกและเติมเต็มกิจกรรม ระบายสีและปลูกต้นไม้

Module 5: มองไกลและไปให้ถึงแบบมืออาชีพ (Proactive)

 • กำหนดแผนงานและเป้าหมายของตัวเองให้สอดคล้องเป้าหมายองค์กร
 • มองและค้นหาโอกาสของสร้างบริการใหม่ ๆ
 • ติดตามความก้าวหน้าและข่าวสารใหม่ ๆ ทุกวัน
 • ตอบสนองลูกค้าในรูปแบบเชิงรุก มากกว่าเชิงรับ
 • ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบที่ทำให้เราได้พัฒนาความคิดและศักยภาพเสมอ

Module 6: มหัศจรรย์ความเปลี่ยนแปลง 7 ประการ (The 7 Key Commitments)

 • Commitment to Self
 • Commitment to People
 • Commitment to Customer
 • Commitment to Task
 • Commitment to Organization
 • Commitment to Family
 • Commitment to Public

Module 7: การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

 • การสื่อสารเชิงบวก
 • เทคนิคการสื่อสารด้วย Think & Speak
 • เคล็ดลับการสื่อสารให้เกิดประสิทธิผล
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, 24 เมษายน 2552, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ RFID สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำไปใช้ในธุรกิจ, วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 "กลยุทธ์พิชิต AFET", AFET และ บริษัท หงต้า ฟิวเจอร์ส จำกัด (HOT) โดยคุณจักรพันธุ์ กิติรงค์, อบรมฟรี เลี้ยงเห็ด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด