อบรมหลักสูตร การนำเข้า- ส่งออก (อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

รหัสหลักสูตร: 9074

จำนวนคนดู 34587 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรที่เปิดอบรม จำนวน 5 หลักสูตร

1. e-Import Paperless For Customs

2. e-Export Paperless For Customs

3. พิธีการเพื่อการนำเข้าส่งออก

4. สิทธิประโยชน์ทางภาษี

5. ความตกลงว่าด้วยเขตการค้าเสรี

เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างหรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างการว่างงาน หรือรอการกลับเข้าทำงาน โดยเนื้อหาเจาะลึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และผู้ที่ผ่านการอบรมฯ จะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานกับบริษัทชั้นนำ (อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, ธุรกิจนำเข้า - ส่งออก, Best Forecasting and Inventory Replenishment, ศูนย์ประชุมอิมแพค, จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในปี 2009, การทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรมหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม, วิกฤตการณ์น้ำท่วมตามแนวทางปฏิบัติของ WHO, การประกันความปลอดภัยของสุขลักษณะการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด