อบรมฟรี “การประกันความปลอดภัยของสุขลักษณะการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม”

จำนวนคนดู 1019 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมฟรี	“การประกันความปลอดภัยของสุขลักษณะการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม”
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
  • การประกันความปลอดภัยของสุขลักษณะการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม หลังวิกฤตการณ์น้ำท่วมตามแนวทางปฏิบัติของ WHO
  • ประเด็นสำคัญในการทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรมหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม
  • การจัดการคุณภาพอากาศภายในโรงงานอุตสาหกรรมหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม
  • แนะนำกิจกรรมการให้บริการภาคเอกชนของ สวทช.
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, Best Forecasting and Inventory Replenishment, นางสำรวย ภูเงิน, สัมมนาวิชาการ เรื่อง "ลดความเสี่ยงจากพิบัติภัยด้วย Cloud Computing", ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ลดความเสี่ยงจากพิบัติภัยด้วย Cloud Computing", ฟรีตลอดการสัมมนา, สัมมนา ม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด