สัมมนาฟรี บทบาทผู้ปกครองในยุคปริญญาล้นประเทศ

รหัสหลักสูตร: 9325

จำนวนคนดู 860 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, กรมวิชาการเกษตร, Best Forecasting and Inventory Replenishment, อุดมศึกษาไทย, สัมมนาฟรี อนาคตสิ่งทอไทย...ปรับตัวอย่างไรให้ก้าวพ้นวิกฤต, สัมมนาฟรีเรื่องเสริมพลังธุรกิจรอบทิศ พิชิตปีขาล, สัมมนาฟรีNEC, Critical Thinking, อบรม กลยุทธ์การตัดสินใจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด