เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การประเมิน Competency ของพนักงาน วันที่ 14 ก.พ.55

รหัสหลักสูตร: 9654

จำนวนคนดู 1192 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

1. ความหมายของ HR Competency
2. ประเภทของ Competency
3. ตัวอย่าง  Competency ที่ดั
4. หลักในการวัดระดับ Competency
5. เครื่องมือต่างๆ ที่นิยมใช้วัด Competency
6. Workshop การสร้างตัววัด Competency

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: 24 เมษายน 2552

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด