คำค้นหา: กฎหมายแรงงาน


การบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมายแรงงานนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญเพิ่มยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และในอนาคต เนื่องจากอีกทั้ง กฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายที่มักจะยกประโยชน์ หรือเป็น "คุณ" กับฝ่ายลูกจ้าง เพราะฉะนั้นฐานะท่านเป็นผู้บริหารจะต้องบริหารจัดการให้เกิดความรัดกุม และเกิดประโยชน์กับองค์กร สร้างความเป็นธรรมให้กับฝ่ายลูกจ้าง ดังนั้น ผู้บริหารแรงงานควรทราบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ที่ต้องรู้ ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึง ปัญหาต่างๆ เรื่องแรงงานเพราะความ ชะล่าใจของนายจ้าง เพราะปัจจุบัน ลูกจ้างรู้กฎหมายมากกว่าอดีต.. เป็นปัญหาที่มีการฟ้องร้องใน ศาลแรงงานมากในปัจจุบัน โดยผู้ถูกฟ้องคดี คือฝ่ายนายจ้าง ซึ่งนายจ้างนั้นเป็นฝ่ายจัดทำสัญญา กลับเป็นฝ่ายแพ้คดี ซึ่งปกติแล้วฝ่ายจัดทำสัญญาจะเป็นฝ่ายได้เปรียบคู่สัญญาหรือลูกจ้าง

ทางเวปสัมมนาดีดี มีหลากหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน สอนโดยนักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี อาทิเช่น

 • หลักสูตร กฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารงานบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพ
 • หลักสูตร ประเด็นกฎหมายแรงงานที่นายจ้างและ HR ต้องรู้
 • หัลกสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Labor Laws for Executives)
 • หลักสูตร อัพเดตกฎหมายแรงงานปีล่าสุด ที่นายจ้างต้องรู้
 • หลักสูตร HR Laws Mastery (English Version)
 • หลักสูตร รู้เท่าทันกฎหมายใหม่ ค่าแรงขั้นต่ำ นายจ้างควรรับมืออย่างไร
 • หลักสูตรอัพเดตล่าสุด พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ปี พ.ศ.2560
 • หลักสูตรกฎหมายแรงงานขั้นเทพ 
 • หลักสูตรการลงโทษด้วยการออกจดหมายเตือนที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
 • หลักสูตรข้อพิพาทแรงงานที่นายจ้างต้องรู้ (เคสตัวอย่าง)
 • หลักสูตร กฎหมายจ้างแรงงานว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน
 • หลักสูตร เทคนิคจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้ถูกต้อง ถูกใจ ได้ผลงาน
 • หลักสูตร กฎหมายแรงงานและประกันสังคม ฉบับล่าสุด
 • หลักสูตร Thai Labor Laws for Foreigners (English Version) 
 • หลักสูตร ปัญหาแรงงานจากวิกฤติโควิด & การหยุดกิจการ (Labor Laws amid COVID-19)
 • หลักสูตร กฎหมายจ้างเหมาค่าแรง สัญญาจ้างเหมาบริการ (HR Outsource & Subcontract)

สนใจจัด in-house training สามารถส่งคำขอใบเสนอราคาได้ที่นี่ หรือโทร. 0944896364

564 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
 • 570x450 banner
 • 570x450 banner

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »