ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ กลยุทธ์ธุรกิจ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

166 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ภาพรวมการ ทิศทางของเศรษฐกิจ / ทบทวน ปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อการเติบโต
อบรม \
ไม่ระบุราคา
หัวข้อฝึกอบรม·  การวางแผนการผลิต·  การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน·  การวิเคราะห์เวลา·  ความเข้าใจในระบบการผลิตต่างๆ  เช่น·  ระบบ Progressive bundle·  ...
หลักสูตรการฝึกอบรม 1.นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs2.การเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการใหม่ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ3.การบริหารจัดการด้านการ...
หัวข้อการอบรมStrategic Innovation & Balanced Scorecard Techniqueการเงินระหว่างประเทศเพื่อต้อนรับ AECการวิเคราะห์รายงานทางการเงินสัญญาณเตือนภัยใ...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

Modern Marketing ConceptStrategy & Competitive Advantageการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินที่จดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศLogis...
แฟรนไชส์ (Franchise)เป็นสิทธิในเรื่องเครื่องหมายการค้า การจัดการธุรกิจและสัมปทานในการค้าระบบสาขาในข้อจำกัดของพื้นที่ให้บริการ คำว่า“แฟรนไชส์(Franchise)”มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศส แปลว่า“ สิทธิพิเศษ”
เรียนรู้จับทิศทางเศรษฐกิจไทย พร้อมเปิดกลยุทธ์ธุรกิจครอบครัวเส้นทางธุรกิจจากจุดเริ่มต้นสู่ปัจจุบัน และการบริหารธุรกิจครอบครัวอย่างมืออาชีพ
ดังนั้นท่านจึงเชื่อมั่นในมาตรฐานและการบริการจากเรา" Siamtopup เป็นเว็บไซต์ให้บริการออนไลน์ผ่านเว็บ ได้แก่ เติมเงินมือถือ จำหน่ายบัตรเกม บัตรเงินสด ชำระบิล บัตรโทรศัพท์ ส่งข้อความ SMS ฯลฯ เหมาะสำหรับร้านค้ามือถือ จำหน่ายมือถือ ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้าน
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน นักบริหารจัดการและนักธุรกิจควรจะวางแผนกลยุทธ์หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจอย่างไรเพื่อรับมือเศรษฐกิจ สังคม ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในปี 2558 และเข้าสู่ยุค AEC ในอีกไม่นาน พบกับการเสวนาในหัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจปี 2015” (Strategy 2015) โดยผู้
ทำไมถึงต้องเป็น Content Maker? ในยุคที่บริษัทและองค์กรชั้นนำทั่วทุกมุมโลกต่างทุ่มเทสรรพกำลังอย่างไม่ยั้งในการทำการตลาดดิจิทัล หนึ่งในกลยุทธ์ของการตลาดดิจิทัลที่ได้รับความสนใจอย่างมากก็คือ การสร้างเนื้อหาออนไลน์ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค (Content Marketing)
ประหยัดเงินลงทุนเพื่อการลงทุนในธุรกิจออนไลน์ ใช้เวลาเพียงแค่ 6 ชั่วโมง กับการเรียนรู้วิธีประหยัดเงินลงทุน และลงมือปฏิบัติเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ อยู่ที่ไหนคุณก็ขายของไปได้ทั่วโลกได้
"มาทำความเข้าใจ Business Model and Strategic Plan ทบทวนโครงสร้างของการวางแผนการตลาด และเรียนรู้เทคนิค ขั้นตอน และการเขียนแผนการตลาดโดยใช้กลยุทธ์นำ เพื่อสู่ภาคปฏิบัติในการวางแผนการตลาด" "กำหนดกลยุทธ์ ในแผนการตลาดของเรา แบบไม่ธรรมดา และเน้นสู่แผนปฏิบัติ เพื
เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 1)Paradigm Shift 2) VISION 3) Scenario Planning 4) Game Theory และ 5)Innovation Thinking
เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้าน ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง บริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการ ประเมินผล จนจบโครงการ
เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่
"ขายให้รวย ด้วยเทคโนโลยี " e-Commerce Expo 2016 #‎สร้างแบรนด์‬ ‪#‎กลยุทธ์ธุรกิจ‬
Startup และ SMEs ไทยควรมีความพร้อมในความเข้าใจในการพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ตลาด AEC โดยมีเชิงกลยุทธ์ รวมถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจ การตลาด และการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจกับตลาด AEC ให้มากขึ้น ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องลงมือทำ! เพราะ
สิ่งหนึ่งที่นักบริหารยุคปัจจุบันควรมี คือการมีวิธีคิดแบบ Strategist เพื่อนำไปใช้ในวางแผนและตัดสินใจให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรในภาพรวม ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงวิธีคิด องค์ประกอบของแนวคิดเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ที่นักบริหารควรรู้
กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใครๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี
ถอดบทเรียน จากตัวละครจากวรรณกรรมสามก๊ก ผ่านการบรรยายที่สนุกสนาน ใช้กลยุทธ์ “สามก๊ก” เพื่อการบริหารงาน ให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ เปลี่ยนผู้นำให้เป็นสุดยอดผู้นำ ด้วยกลยุทธ์ที่ไม่คาดคิด สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้อย่างเห็นผล
"รู้เรื่อง เปลื้องทุกกลยุทธ์ ได้มิตรทางธุรกิจ" หลักสูตรที่รวบรวมกลเม็ดเคล็ดลับเด็ดๆ ในการพัฒนาธุรกิจโดยได้คัดสรรแง่มุมที่สำคัญที่ผู้ทำธุรกิจต้องรู้!! ไว้ในหลักสูตรเดียว!!
เหมาะกับเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้จัดการที่ประสบปัญหาธุรกิจหรือต้องการพัฒนาธุรกิจตนเอง
เข้าใจการค้าระหว่างประเทศ และเริ่มต้นธุรกิจด้วยการผสาน Marketing 4.0 เพื่อสร้างธุรกิจ Start Up ได้อย่างแท้จริง
แปลงกลยุทธ์องค์กร สู่แผนกลยุทธ์และปฏิบัติการ HR จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่างไรให้เป็นยุทธศาสตร์องค์กร (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)​
1. มีความเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุว่าทำไมเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปีแต่ยังใช้จริงๆไม่ได้ 2. มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
นักขายต้องฝึกอารเจรจาให้เป็น เพื่อขายลูกค้าได้ตรงใจ หลักสูตร แค่พูดเป็น ก็ขายได้
จัดทำแผนกลยุทธ์ด้าน HR เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งที่จะทำให้ทราบว่า นักบริหาร HR ท่านนั้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ในระดับ HR Strategic ในฐานะ Business Partnership ได้หรือไม่?
การเปิดใจ พูดคุยธรรมดาที่ไม่ธรรมดา นักขายต้องฝึกอารเจรจาให้เป็น เพื่อขายลูกค้าได้ตรงใจ