สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การขนส่ง จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

147 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ขนส่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับองค์กรในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันที่รุ่นแรงขึ้นเรื่อยๆ หลายๆ บริษัทประสบปัญหาเรื่องงานขนส่งที่ไม่มีคุณภาพส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าใช้ต้นทุนในการดำเนินงานขนส่งมากเกินไป ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง การใช้โทรศัพท์ GPS ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายขนส่ง
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
โครงการฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการภาคการขนส่ง     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวและการแฝงตัว (มาตรา ๒๗)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หัวข้อวิชาในการฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ลักษณะคดีพิเศษที่เกี่...
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาTops & Supplier Business Matching“กิจกรรมปั้นซัพพลายเออร์ Modern Trade”
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

การเสวนา เรื่อง การสร้างลดต้นทุนพลังงานในการขนส่ง สำหรับภาคอุตสาหกรรม ด้วยการบริหารจัดการการขนส่งรถเที่ยวเปล่า
ประเด็นการเสวนา:-    เบื้องหลังความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงองค์กร และคนให้ทันสมัยทันการแข่งขันธุรกิจ-    อุปสรรค์ของการเปลี่ยนแปลง และแนวทางในการจัด...
การตรวจติดตามและพัฒนาผู้ส่งมอบในปัจจุบันเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องด้วยผู้ส่งมอบที่ มีศักยภาพสูงจะนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งองค์กรทั้งในเรื่อง...
เนื้อหา/หัวข้อการสัมมนา : 1. หลักเกณฑ์ในการประกันภัยสำหรับสินค้าระหว่างประเทศ2. ใครสามารถดำเนินการประกันภัยสำหรับการค้าระหว่างประเทศ3. การประกันภัย...
ด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในโครงการขยายผ...
• ลักษณะทั่วไปของการค้าระหว่างประเทศ• รูปแบบของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ• ข้อดี-ข้อเสียของการขนส่งแต่ละรูปแบบ• ใครจะต้องเป็นผู้จัดหาบริการขนส่งสิ...
การขชนส่งด้วยระบบตู้ Containerบทบาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในการขนส่งด้วยระบบตู้ Containerระบบและวิธีการขนย้ายคอนเทนเนอร์ในท่าเรือประเภทของเรือบรรทุก Co...
หลักสุตรที่รวบรวมการบริหารการขนส่ง จากวิทยากรผู้เชียวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการขนส่งโลจิสติกส์โดยตรงเพื่อการบริหารจัดการสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรจากบริษัท บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด กลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พร้อมส่งฝึกงานและจัดหางานให้จนกว่าจะได้งาน รุ่นที่ 111
เพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดการค้าเสรีและการเตรียมความพร้อมด้าน โลจิสติก์ของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถ การบริหารงานด้าน “โลจิสติกส์” ขององค์กร 3. เพื่อเตรียมความพร้อม การเปิดการค้าเสรีและการเตรียมความพร้อมด้าน
ไขทุกปัญหาและข้อสงสัยด้านการประกันภัยและสินไหมทดการขนส่งทางทะเล ทางบก ทางอากาศแทนและกรณีศึกษา
การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้า-ส่งออก มีปริมาณมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวทางการค้าของโลก และ การค้าในอาเซียน
ในทางธุรกิจการขนส่งสินค้าถือว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายยิ่งมีความสำคัญและต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็ยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่พนักฝ่ายปฏิบัติงานรถขนส่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ในทางธุรกิจการขนส่งสินค้าถือว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายยิ่งมีความสำคัญและต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็ยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่พนักฝ่ายปฏิบัติงานรถขนส่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขน
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
จบแล้วดูแลหางานให้ทันที จำนวนอบรมภาคทฤษฎี 240 ชั่วโมง และสามารถเลือกที่จะฝึกงานอีก 240 ชั่วโมง หรือให้หางานให้หลังเรียนจบภาคทฤษฎี ได้แก่ Shipping, Import-Export, Trading, Freight Forwarders, Insurance, Warehouse ดูงานนอกสถานที่ 2 วัน