ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การควบคุมการส่งออก จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

2 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ผู้ส่งออกไม่ควรพลาดหลักสูตรนี้ เนื่องจากกฏหมายควบคุมการส่งออก จะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563
เจาะลึกระบบการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (DUAL USE ITEMS) กับพิกัดอัตราศุลกากร
4500บาท
ตามกำหนดการปี 2562 ไทยจะบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง DUI หลักสูตรนี้ จะเพิ่มความมั่นใจและข้อมูลให้ผู้ประกอบการ ส่งออกได้อย่างราบรื่น และ ก่อให้เกิดปัญหาภายหลัง