ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การควบคุมต้นทุน จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

6 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนทราบว่าต้นทุนที่จะต้องนำมาคำนวณในราคาขายมีอะไรบ้าง ต้องคำนวณต้นทุนแต่ละชนิดอย่างไร และควรตั้งราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่ จึงจะขายได้ดี และมีกำไรอย่างต่อเนื่อง
เทคนิคการต่อรองแบบเดิม ๆ ไม่ได้ผล ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ในการควบคุมต้นทุนของนักจัดซื้อระดับโลก เน้นการเจาะลึกกิจกรรมต้นทุนในทุก ๆ ขั้นตอนเพื่อนนำมาบริหารจัดการ
ในการบริหารร้านอาหารหรือภัตตาคารให้ได้ผลกำไรนั้น การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารไม่ควรละเลย
รู้หลักการควบคุมต้นทุนอาหารเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร และเพิ่มผลกำไร
การที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านอาหารนั้น เจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหารควรจะหันมาให้ความสนใจในเรื่องของ การควบคุมต้นทุน การจัดการงบประมาณ
หลักสูตรที่จะทำให้คุณเข้าใจถึงวิธีการขั้นตอนในการคำนวณและควบคุมต้นทุนของธุรกิจร้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ