สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การค้าระหว่างประเทศ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

190 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าอาหารให้สามารถ เพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาสินค้าเพื่อให้แข่งขัน ในตลาดโลกได้
Incoterms ® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ
3900บาท
INCOTERMS 2010 ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องศึกษาสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศในทุกตำแหน่งงาน เพื่อนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง
- ครบเครื่องเรื่องธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ พัชราภรณ์ จีนะวิจารณะ         23 มีค. 2553 (09:00-12:15 น.)- เปิดตลาดการค้าระหว่างประเทศด้วยเลตเตอร์อ...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :เนื้อหาหลักสูตร1. สาระสำคัญของเอกสารสำคัญการค้าระหว่างประเทศ2. เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ(Incoterms 2000) รายละเอ...
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายและระเบียบการค้า การบริหารการเงินสำหรับธุรกิจส่งออก การแข่งขันภายใต้ระ...
1. สาระสำคัญของเอกสารสำคัญการค้าระหว่างประเทศ2. เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ(Incoterms 2000) รายละเอียดและแนวปฏิบัติ - EXW - FAS - FOB - FCA - CFR -...
ท่านอยากให้สมาชิกรับใช้...แต่ไม่รู้จะฝึกเขาอย่างไร ?อยากสร้างทีมงานแต่สร้างไม่เป็น ?เป็นครูฝึกในงานรับใช้ต้องทำอย่างไร ?ฝ่ายพัฒนาผู้นำ กปพ. ขอเชิญร...
ช่วงเช้าจะเป็นอบรมสัมมนาทักษะการแปลเอกสาร จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น ทั้งงานทั่วไปและงานด้านเทคนิค โดย อ.ไซโต้ และ อ.ทาเคอุจิ ช่วงแรกจะเป็นช่วงอบรมด...
- ทำความรู้จัก AFET- เรียนรู้กลไกและขั้นตอนการซื้อขายล่วงหน้า- ปัจจัยที่ควรรู้เมื่อลงทุนใน AFET- การวิเคราะห์ราคา วิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค- กลยุทธ์และ...
Rational and SignificanceThe International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2010...
ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังสัมมนา และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ\"เปิดช่องทางธุรกิจเสื้อผ้าค้าส่ง 2011\"
หัวข้อการสัมมนา1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาซื้อ-ขาย (PURCHASE CONTRACT, PROFORMA INVOICE)1.1 ข้อความที่สำคัญที่จะต้องกำหนดทุกครั้ง1.2 ข้อคว...
เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง:1.วิธีการวางแผนการบริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสม2.เทคนิคการกำหนดเป้าหมายการบริหารสินค้าคงคลัง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ3....
นิตยสารโลกการค้า ร่วมกับ โลกการค้า ออนไลน์ และสถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ-การค้า จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบว...
เนื้อหาหลักสูตร 1. สาระสำคัญของเอกสารสำคัญการค้าระหว่างประเทศ2. เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ(Incoterms 2010) รายละเอียดและแนวปฏิบัติ- EXW - FAS - FO...
1. สาระสำคัญของเอกสารสำคัญการค้าระหว่างประเทศ2. เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ(Incoterms 2010) รายละเอียดและแนวปฏิบัติ - EXW - FAS - FOB - FCA - CFR -...
- ทำความรู้จัก AFET- เรียนรู้กลไกและขั้นตอนการซื้อขายล่วงหน้า- ปัจจัยที่ควรรู้เมื่อลงทุนใน AFET- การวิเคราะห์ราคา วิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค- กลยุทธ์และ...
สำรวจศักยภาพของตนเองและสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง (personality test)การพัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้และควบคุมร่างกายของตนเองการพูดจูงใจและการเข้าใจผู้อื่น...
1เตรียมความพร้อมความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกเพื่อเตรียมตัวสู่ AEC ในกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญของไทย2เจาะลึก Harmonized ASEAN & Harmonized Syst...