สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การนำเสนองาน จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

59 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเปิดเผยและปิดจุดอ่อนในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่คนส่วนใหญ่เผชิญอยู่และทำให้ใช้สื่อสารจริงไม่ได้ รวมทั้งจะช่วยยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานในระดับที่ใช้งานได้แบบมืออาชีพ ด้วยวิธีง่ายๆภายในระยะเวลาอันสั้นด้วยสุดยอดเคล็ดวิช
การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Workshop)
5900บาท
หลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักของการนำเสนอที่ดี มีประสิทธิภาพ ทั้งเนื้อหา ลีลาและที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสม เพื่อทำให้ทุกการนำเสนอเป็นไปด้วยความชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม พร้อมสร้างความประทับใจ
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองาน
3900บาท
ปัจจุบันการทำงานที่เน้นการเติบโตอยู่ทุกวันไม่หยุดอยู่กับที่ มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งการประชุมเพื่อเสนองานที่มีประสิทธิภาพ การนำเสนองานในที่ประชุมถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะต่อยอดให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จได้ แต่ผู้นำเสนอจะต้องเข้าใจในบริบทว่า ผู้เข้ารับฟั
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
3500บาท
สำหรับ บุคลากรทุกท่านที่ต้องนำเสนองาน ,ความคืบหน้าในงาน-ผลงาน,โครงการต่าง ๆ ตลอดจน นำเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางวิธีการทำงานหรือจัดการปัญหา ให้กับผู้บริหาร , ลูกค้า , คณะกรรมการ หรือผู้ร่วมงานท่าน
หลักสูตรอบรม ฟรี! มือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ขอเชิญประชาชนชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ขอเชิญประชาชนชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ...
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ขอเชิญประชาชนชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ...
เจาะลึกเกมส์การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ เพื่อผู้ที่ต้องนำเสนองานทางธุรกิจทุกระดับ เรียนรู้ทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของคุณในการนำเสนองานวิเคราะห์ลักษณะผู้...
• 24 วิธีการสร้างอิทธิพลแห่งการจูงใจคู่เจรจาของท่าน• ยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ แบบ Triple Win• หลักการเจรจาต่อรองแบบ Slicing the pie• กลยุท...
รับจำกัด 20 ท่านต่อรุ่น ท้าพิสูจน์! สร้างความเจิดจรัส อย่างมีความมั่นใจด้านการพูด ด้วยทักษะยอดเยี่ยม
เรียนรู้และสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนอที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสู่การเป็น “ผู้นำเสนอมืออาชีพ” ต่อไป
ฝึกฝนการนำเสนองานให้ครบถ้วน ตรงประเด็น เป็นที่เข้าใจ และได้ข้อสรุป สร้างความเชื่อถือต่อผู้รับฟังการนำเสนอ
สร้างความประทับใจในการนำเสนอผลงาน ด้วยเทคนิคการสร้าง Presentation แบบมืออาชีพ เพิ่มลูกเล่นให้การนำเสนอของท่านมีชีวิตชีวา ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป กับหลักสูตร การประยุกต์ใช้โปรแกรม Powerpoint ในการนำเสนองานอย่างมือาชีพ
“ทักษะการนำเสนอ” ถือเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทุกตำแหน่งงาน ในการนำเสนอ ถ่ายทอดข้อมูล หรือสิ่งที่รู้หรือคิดต่อผู้ฟัง เพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ เข้าใจข้อมูลที่นำเสนอและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้นำเสนอต้องการ
การนำเสนอที่ดีสามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตของการทำงาน หากจะบอกว่าโอกาสของความสำเร็จขึ้นอยู่กับนำเสนอก็ไม่ผิดนักเพราะผู้ประสบความสำเร็จมักจะต้องผ่านประสบการณ์ในการนำเสนองานไม่มากก็น้อย อีกทั้งยังให้ความสำคัญและน้ำหนักของชีวิตใน
การนำเสนอที่ดีสามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ในชีวิตส่วนตัวและชีวิตของการทำงาน หากจะบอกว่าโอกาสของความสำเร็จขึ้นอยู่กับนำเสนอก็ไม่ผิดนักเพราะผู้ประสบความสำเร็จมักจะต้องผ่านประสบการณ์ในการนำเสนองานไม่มากก็น้อย อีกทั้งยังให้ความสำคัญและน้ำหนักของชีวิตใน
ดังนั้นหลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ จึงได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มองถึงโอกาสในการนำเสนอและยังเป็นการฝึกเพื่อสร้างโอกาสได้อย่างเห็นผลเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของตนเองและองค์กร
คิดค้นขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มองถึงโอกาสในการนำเสนอและยังเป็นการฝึกเพื่อสร้างโอกาสได้อย่างเห็นผลเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของตนเองและองค์กร
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เพื่อให้ทีมขายได้เรียนรู้การสร้าง Smart Personality ให้กับตนเอง รวมทั้งจะได้รับความรู้ หรือ “ศาสตร์” ของการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการวางแผนก่อนการนำเสนอ การเตรียมสื่อ PowerPoint Presentation ในการนำเสนอ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
หลักสูตรได้พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เพื่อให้ทีมขายได้เรียนรู้การสร้าง Smart Personality ให้กับตนเอง รวมทั้งจะได้รับความรู้ หรือ “ศาสตร์” ของการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ลูกค้าก่อนการนำเสนอ การวางแผนกลยุทธ์ในการนำเสนอ การเสนอประโยชน์หรือสิ่งที่ลูกค้าจะไ
ทักษะที่จำเป็นในการนำเสนอข้อมูลและความคิดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างกระจ่างและมั่นใจ รู้ถึงข้อผิดพลาดทั่วไปที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในการนำเสนองานและการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านั้น
การสื่อสารกับคนต่างชาติและวัฒนธรรม เทคนิคการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษเทคนิคการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ
หลักสูตรนี้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อให้พนักงานได้มองถึงโอกาสในการนำเสนอและยังเป็นการฝึกเพื่อสร้างโอกาสได้อย่างเห็นผลเพื่อความก้าวหน้าและเติบโตของตนเองและองค์กร