registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การบริหารการขาย จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

9 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
sales management การบริหารการขาย คือ หลักสูตรอบรมการบริหารการขายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้บริหารทีมขายทั้งมือใหม่และมืออาชีพเพื่อภาระกิจสำคัญของผู้บริหารทีมขาย ในการวางแผนการบริหารงานขาย การจัดระบบงาน การจัดระบบคน ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถได้สูงขึ้น
 “อบรมเทคนิคการขายและการบริหารการขาย สำหรับ SMEs
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อบรมฟรี ฟรี ดี ดี มาแล้วคะ“อบรมเทคนิคการขายและการบริหารการขาย สำหรับ SMEs\"ระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25 – 26 เมษายน 2552คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลั...
การบริหารการขายและการตลาดสำหรับกลุ่มโลจิสติกส์(Sale&Marketing Management For Logistics
ก้าวแรกของการเป็นนายหน้า เทคนิควิธีการบริหารการขายแบบมืออาชีพ สำหรับสอบใบอนุญาตนายหน้า
จากการวิเคราะห์ข้อมูลขายและพยากรณ์ขายเยี่ยงจอมยุทธ์ และที่สุดยังได้ทราบเทคนิคการสร้างพลังและแรงจูงใจในการขายสู่ทหารกล้าคือพนักงานขายทุกคนอีกด้วย ยุทธจักรนี้กำลังรอคุณมาเรียนรู้วิทยายุทธ์เพื่อท้าทายให้คุณได้ประลองฝีมือการขายและบริหารทีมงานขายของคุณอยู่...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารการขายเช่นคุณ ได้เรียนรู้วิธีการจัดโครงสร้างงานขายอย่างเป็นระบบโดยไม่ทิ้งทีมงานและลูกค้า อีกทั้งจะเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบผู้บริหารการขายยุคใหม่กับปัจจัยสำคัญในการทำให้งานขายสำเร็จได้อย่างงดงาม
Sales 4.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมหลักสูตร Business 4.0 ที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจถึง Customer Insight นอกจากนี้ยังทราบถึงบทบาทที่เปลี่ยนไปของลูกค้าทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภคในยุค 4.0 , กระบวนการขายแนวคิด Conceptual Selling
เคล็ดลับระเบิดยอดขาย ให้โดนใจลูกค้ายุค 4.0 ประเทศเริ่มเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์และแนวทางในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคมที่เน้นความเป็น Digitalization