สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

อบรมเรื่อง “การป้องปรามการทุจริต ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ”
5000บาท
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงผลเสียหายจากการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
สัมมนา เรื่อง การบริหารงานพัสดุภาครัฐในวาระปีปฏิรูป
6,000บาท
มุ่งเน้นในเรื่องการป้องปรามไม่ให้เกิดการทุจริตรวมถึงการติดตาม การตรวจสอบที่กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ