ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การพูด จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

246 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เรียนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร และกระบวนการสื่อสาร ปัญหาในการประสานงาน ผลกระทบที่เกิดจากการประสานงาน เทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงาน
เทคนิคการทวงหนี้และติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Workshop) (23/1/63)
4922บาท
ปัญหาที่ทุกองค์กรต้องประสบบ่อยครั้งในการเริ่มเปิดการสนทนาในการติดตามทวงหนี้ และ ติดตามหนี้ ที่ค้างชำระกับลูกหนี้การค้าทางโทรศัพท์ คือการถูกต่อว่าใส่อารมณ์ และปิดโอกาสการสนทนา จึงมีความจำเป็น ที่องค์กรจะต้องทำการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทวงหนี้ให้เกิดความเข้า
ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ
7900บาท
ไม่กล้าพูด ประหม่า ตื่นเต้น ไม่รู้จะพูดอย่างไรดี คอร์สฝึกพูด ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดย วิทยากรทรงคุณวุฒิ
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อาชีพวิทยากรคืออาชีพที่มาแรงในปี 2020 เป็นอาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญถ่ายทอดออกมาเป็นวิชาความรู้หรือแรงบันดาลใจ และเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือคนได้มหาศาล
Go! Speaking Success Formula (พูดเป็นเปลี่ยนชีวิต สร้างรายได้ อย่างมีชั้นเชิง)
9990บาท
ค้นพบศักยภาพในตัวของท่านเองที่มีอยู่จริง คอร์ส 2 วัน 1 คืน ฉลองครบรอบ 12ปี Wintory สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรระดับโลก 1 เดียวในไทยอัพเดทหลักสูตรระดับโลก ใหม่ล่าสุด
อบรมการพูด เทคนิคการพูดในที่ชุมชน : Public Speaking Technique
7500บาท
อบรมการพูด คอร์ส เทคนิคการพูดในที่ชุมชน (Public Speaking Technique) เป็นหลักสูตรอบรมการพูด เพื่อให้องค์ความรู้ด้านหลักการพูดในที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักวาทศาสตร์ โดยเน้นองค์ความรู้ด้านการพูดและบุคลิกภาพ สร้างความเชื่อมั่น
เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ
4922บาท
หลักสูตรน้ีเพื่อส่งเสริมทักษะตลอดจนเทคนิควิธีการพูดกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมสร้างสรรค์และน่าประทับใจ
การพัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
2750บาท
เป็นหลักสูตรอบรมที่มีค่าลงทะเบียนอบรม ดังนั้นผู้สมัครจึงต้องศึกษารายละเอียดก่อนสมัคร
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

ไขอัจฉริยะทักษะการพูด
12900บาท
ไขอัจฉริยะทักษะการพูด..Public Speaking Course ที่จะทำไห้ท่านค้นพบศักยภาพในด้านการพูดของตนเองจนนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์ ด้วยระยะเวลาฝึกอบรมเพียง 2 วันโดยทีมโค้ชมืออาชีพ ที่จะมาวิเคราะห์และแนะนำท่านอย่างตรงประเด็นในรูปแบบการฝึกอบรมท
ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
8700บาท
อบรมการพูด ที่ได้รับความนิยมเพราะสามารถฝึกท่านให้ก้าวข้ามการ "พูดได้" ไปสู่การ "พูดเป็น" โดยหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (The Art of Public Speaking) เป็นหลักสูตรอบรมการพูดต่อที่ชุมชนที่ช่วยปลุกพลังการพูดในตัวคุณให้สามารถก้าวข้ามไปสู่การพูดทีเปี่ยมพลัง
คิดไทยพูด…อังกฤษขั้นสูง
4500บาท
พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยยกระดับการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีมาตรฐานแบบมืออาชีพ ด้วยวิธีง่าย ๆ ภายในระยะเวลาอันสั้นด้วย สุดยอดเคล็ดลับ “The Cross” ที่จะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายๆ และจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ  \
ไม่ระบุราคา
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร1. ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพูด2. หลักการพูดที่ถูกต้องตามหลักสากล3. พัฒนาการพูดด้านน้ำเสียง ภาษา สายตา ท...
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบและรักในงานศิลปะเข้าร่วมโครงการอบรมวาดภาพสีน้ำ
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบและรักในงานศิลปะเข้าร่วมโครงการอบรมวาดภาพสีน้ำ
เรียนฟรี หลักสูตร \"สร้างเว็บด้วยภาษา HTML\"สอนสด Online โดยทีมนักพัฒนา Software มืออาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นทั้งวิธีในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต แต่ความลึกซึ้งของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ที่การเป็นวิถีในการดำรงชีวิตที่จะนำไปสู่ชีวิติที่มีค...
สถาบัน STC เป็นสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยเรามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการพูดและบุคลิกภาพแบบผู้นำ ไม่ว่าจ...
สถาบัน STC เป็นสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป โดยเรามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการพูดและบุคลิกภาพแบบผู้นำ ไม่ว่าจ...
 ความหมายของวินัยและกระบวนการดำเนินการทางวินัย จุดมุ่งหมายของการสอบสวนการกระทำความผิด ขั้นตอนการสอบสวนความผิด ประเด็นการสอบสวนความผิด กระบวนกา...
ทักษะที่มีอยู่ในตัวคุณพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้เข้มข้นด้วยจัดระบบความคิดด้วยภาพในใจการร้อยเรียงเนื้อหาในการนำเสนอให้สอดคล้องกับหัวข้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ...
หัวข้อการบรรยาย1. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ2. ศิลปะการพูด และการพัฒนาบุคลิภาพ เพื่อความสำเร็จ3. การพัฒนาศักยภาพการพูดในที่ชุมชนสำหรับเด็กและเ...
กระบวนการทางการพูด (Process)* ขจัดอาการประหม่าเหล่านี้ได้อย่างไร  ?-          เหตุผลของอาการประหม่าและวิธีการแก้ไข โดยง่าย    *  ภาพลักษณ์การพูดของ...
Course Outline- ข้อคิดด้านการบริหารการจัดการงานยุคใหม่- คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี- เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทีมงาน- หัวหน้างานกับ...
รับจำกัด 20 ท่านต่อรุ่น ท้าพิสูจน์! สร้างความเจิดจรัส อย่างมีความมั่นใจด้านการพูด ด้วยทักษะยอดเยี่ยม
1.หลักสูตร ปลุกยักษ์ เน้นการพัฒนาศักยภาพในตัวเองแบบก้าวกระโดด * ปลดล็อคศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในตัวเองแบบก้าวกระโดด *เรียนรู้วิธีการสร้างพลังและความเชื่อมั่นให้เพิ่มสูงขึ้น 2.หลักสูตร จ้าวแห่งการสื่อสาร เน้นศิลปะการสื่อสาร และจิตวิทยาการโน้มน้าวจูงใจ *การสร้
เพิ่มความมั่นใจในการเข้าสังคม สามารถสื่อสารได้อย่างไหลลื่นกับคนทุกรูปแบบ ได้ฝึกจริงทำจริง บรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง
คอร์สที่จะทำให้คุณเป็นคนใหม่ เพราะทุกคำที่พูดออกไป ใครก็สะดุดจนหยุดฟัง
การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและทักษะการพูดในที่สาธารณะในระยะเวลาสั้นๆ จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาและผู้เชียวชาญแนะนำ เพราะความสำเร็จในชีวิตเริ่มต้นง่ายๆ ที่การพูดและการวางตัวได้อย่างเหมาะสม