ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การฟัง จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

112 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ในยุคแห่งการบริการเช่นนี้ “การบริการอย่างมืออาชีพ” เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 69
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นการฝึกปฏิบัติสนุกๆ แบบเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง (กิจกรรมนั้จัดมาตั้งแต่ ปี 2554 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทำความดีถวาย ร.๙)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เสริมความคิด ติดปีกวิชาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
“รายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ (หกวรรค)”
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมตัวเองต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นหลายเท่าเพื่อให้ประสบความสำเร็จในระดับเดียวกับเขาหลายคนบ่นว่าชีวิตไม่มีความสุขเลยคำตอบที่อยู่ใกล้...
Workshop กระตุ้นทักษะการฟัง ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต ผลที่จะได้คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความมั่นใจในตนเองเพิ่มข...
หนึ่งในกิจกรรมดีๆ จากมูลนิธิบ้านอารีย์ เพื่อสังคมเปี่ยมสุข
เป็นการฝึก “ทักษะการฟัง” ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง
Workshop กระตุ้นทักษะการฟัง ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต ผลที่จะได้คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความมั่นใจในตนเองเพิ่มข...
Workshop กระตุ้นทักษะการฟัง ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต ผลที่จะได้คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความมั่นใจในตนเองเพิ่มข...
Workshop กระตุ้นทักษะการฟัง ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต ผลที่จะได้คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความมั่นใจในตนเองเพิ่มข...
บ้านอารีย์ และสมาคมสะมาริตันส์ ขอทำความดีถวายในหลวง โดยจัด Workshop พิเศษ เพื่อเยาวชน และผู้สนใจที่จะพัฒนาทักษะการฟังของตนเอง ให้มีความสุขและความสำ...
 ความหมายของวินัยและกระบวนการดำเนินการทางวินัย จุดมุ่งหมายของการสอบสวนการกระทำความผิด ขั้นตอนการสอบสวนความผิด ประเด็นการสอบสวนความผิด กระบวนกา...
มูลนิธิบ้านอารีย์ ร่วมกับสมาคมสะมาริตันส์ เล็งเห็นความสำคัญของทักษะการฟังที่ดี ที่จะนำความสุขและความสำเร็จมาให้ชีวิตของเราทุกคน จึงเปิดการฝึกอบรมภา...
หลักสูตรเบเกอรี่ข้ันสูง พีแคนพาย,ราสเบอร์รี่แกรนดูจาเค้ก
1.จิตวิทยา ในการแก้ไข ความกลัว และการขาดความมั่นใจ2.ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ3.เคล็ดลับการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ง่าย ๆ แบบเจ...
หัวข้อการอบรม      c   การวิเคราะห์ลูกค้าและความสามารถในการจ่าย     c   การวิเคราะห์ลูกหนี้และการประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ     c   การบริหา...
สมัคร BM VIP CARD วันนี้ รับส่วนลด 1,500 บาท สำหรับเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 55 เคล็ดลับ สู่ความสำเร็จระดับโลก 
ทักษะการสอนงานและประเมินงานสำหรับหัวหน้างานช่วงเช้า- บทบาทหัวหน้างาน กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรCoaching Principle: การสอนงาน เป็นวิธีเพิ่มประ...
Moduleชื่อ Moduleจำนวนชั่วโมง1นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐ32ปฐมนิเทศ/การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการวิเคราะห์โอกาส...