สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การร่วมใจประหยัดพลังงานเพื่อในหลวง ครั้งที่ 7 จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

1 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ การอนุรักษ์พลังงานการสร้างจิตสำนึกระหว่างโรงพยาบาลทั้งภายในกรมการแพทย์ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงพยาบาลเครือข่ายด้านพลังงาน