แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข้อมูล | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ข้อมูล จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

18 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
หลักสูตรของธุรกิจประกันชีวิต ที่ท่านสามารถปรับไปใช้กับหลายวิชาชีำพอาทิ เส้นทางสู่การเป็นนักบริหาร
อบรมฟรีหัวข้อ  การใช้โปรแกรมLISRELในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย
1.ถั่วแปบเบญจรงค์ 5 สี 2.ขนมเม็ดขนุน 2ไส้ (ไส้ถั่ว/ไส้เผือก)
หลักสูตร “การใช้งาน SAS Enterprise Guide ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการออกรายงานในองค์กรธุรกิจยุคใหม่”
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

1) ท้าทายแนวคิดทางการตลาดที่เน้นลูกค้าเป็นหลักที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน    - ปัญหาของการการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)ที่ยิ่งแบ่งยิ่งทำให้ตลาดเล็กลงและม...
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ตร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน และสมาคมดำน้ำทีดีเอแห่งประเทศไทย จ...
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ ขอเชิญผู้ปกครองที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้บุตร-หลานเข้าร่วม Workshop และฟังสัมมนา รวมถึงสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาอังกฤ...
สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมเป็นสื่อกลางภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ และ ตัวแทนนักวิชาการ จัดงานสัมมนา เรื่อง “ทิศทา...
เนื้อหาโครงสร้างหลักสูตรวันที่ 1 ทำความรู้จักกับฟังก์ชั่นต่างๆ ของ R  (ระหว่างฝึกอบรมจะมี Workshop ลงมือปฏิบัติจริง)1.แนะนำโปรแกรม Rประวัติความเป็น...
การบริหารแผนงานและโครงการเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญต่อหน่วงานต่าง ๆ เพราะการทำแผนนำไปสู่การปฏิบัติหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์การได้
ปัจจุบันการแข่งขันก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ทุกองค์การต่างให้ความสําคัญด้วยการ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Data Mining นี้กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลกด้วยแรงขับเคลื่อนอย่างหนึ่งคือ การมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทำการวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น แต่ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะเป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
ใช้ Big Data ทำตลาดแบบ Tailor Made อย่างไรให้ได้ผล? เพราะ Market Trend เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การทำตลาดจึงเปลี่ยนจากตลาดแบบ Mass เดิมๆ มุ่งไปสู่ตลาดแบบ Tailor Made อย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นและอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
Data Analytics, โมเดลทางธุรกิจ, วิเคราะห์ข้อมูลสัมมนา "Next Best "Next Best Offer Models for Customers from Data Analytics: การคิดค้นโมเดลทางธุรกิจจากการวิเคราะห์ข้อมูล" ฟรี และรับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่งเท่านั้น By ดร. ธีรวัฒน์ อัศวโภคี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ
เปลี่ยนมุมมองการแสดงข้อมูลแบบรายงานทั่วไป ให้เป็นรายงานเชิงลึก - นำ Big Data ที่มีอยู่มาบริหารจัดการในรูปแบบของ Dashboard และนำเสนอ โจทย์ผู้บริหาร - นำเสนอข้อมูลตามช่วงเวลา และความถี่ที่เหมาะสม และประยุกต์กับข้อมูลที่ใช้งานจริงได้อย่างมี ประสิทธิภาพ