สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การวิเคราะห์งบการเงิน จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อการบริหารสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี
3900บาท
งบการเงินมีความสำคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้าหนี้ พนักงานและบุคคลที่สนใจทั่วไป เพราะงบการเงินแสดงให้เห็นถึงฐานะของกิจการนโยบายและผลการดำเนินงานของกิจการในอดีตและปัจจุบันว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงไรการวิเคราะห์งบการเงินท
ร่วมอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 โทร 0897737091 By HRDZENTER
3900บาท
ร่วมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนด้วยหลักสูตร Finance for Non-Finance ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 By HRDZENTER
ร่วมสำรองที่นั่งหลักสูตร Finance for Non-Finance ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 โทร 0897737091 By HRDZENTER
3900บาท
ติดต่ออบรมสัมมนาหลักสูตร Finance for Non-Finance เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเรื่องของการลงทุน โทร 0897737091 - HRDZENTER
สัมมนาหลักสูตร ด้านภาษีสำหรับเจ้าของธุรกิจ SMEs และการวิเคราะห์งบการเงิน
2500บาท
หลักสูตรนี้ >> เน้นทำ workshop สอนตั้งแต่เสียภาษี วางแผนภาษี พร้อมให้คำปรึกษานานถึง 1 ปี และตั้งไลน์กรุ๊ป ไว้ให้คำปรึกษา จากท่านวิทยากรโดยตรง Tel. 0896060444 คุณจิ๋ว
** การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ **
4800บาท
การวิเคราะห์งบการเงินทำให้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของกิจการ ทั้งยังช่วยในการควบคุมทางการเงินที่จะเตือนให้ทราบว่าฐานะของกิจการเป็นอย่างไรบ้าง ความสามารถในการชำระหนี้สิน สมรรถภาพในการหากำไร และสมรรถภาพในการดำเนินงาน
การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement)
4,000บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน บัญชีเบื้องต้น เป็นขั้นตอนแรกในการนำไปใช้ในการทำความเข้าใจ อ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน  สำหรับธุรกิจ Merchandizing
8,000.- ก่อนvatบาท
เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับธุรกิจ Merchandizing ประโยชน์และความสัมพันธ์ของรายงานทางการเงิน วิเคราะห์รายการในงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดที่มีผลกระทบ วิเคราะห์รายการในงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดที่มีผลกระทบ วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเง
โครงการอบรมหลักสูตร บัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐาน # 17 (Finance for Non-financial Executive)
ไม่ระบุราคา
เน้นเรียนรู้เพื่อความเข้าใจการบัญชีและงบการเงิน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์งบการเงิน : อบรมระหว่างวันที่ 4 กันยายน - 3 ตุลาคม 2558 เรียนที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การวิเคราะห์งบการเงิน : ทำความเข้าใจและแปลความผลการดำเนินงาน เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
3200,4200บาท
บริษัท นักบัญชีดอทคอม จำกัด(www.nukbunchee.com) ศูนย์รวมข้อมูล บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ และจัดอบรมสัมมนานหลักสูตรคุณภาพ โดยวิทยากร และทีมงานคุณภาพ
สัมมนาฟรี พื้นฐานการวิเคราะห์งบการเงิน (Basic Financial Statement Analysis)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มือใหม่สนใจลงทุน เข้าใจสินทรัพย์ลงทุนที่หลากหลาย เพิ่มความมั่นใจก่อนเริ่มลงทุน รอบรู้เรื่อง
การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานบัญชี/การเงิน รุ่นที่ 3
4500บาท
เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานทางบัญชี/การเงินหรือมีเพียงเล็กน้อย รวมถึงผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานและบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานบัญชี/การเงิน
ไม่ระบุราคา
-         ความสำคัญของงบการเงิน-         รู้จักกับงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด-         เทคนิคการอ่านงบการเงินและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้อ...
งานสัมมนา เรื่อง “ทิศทางและโอกาสของธุรกิจวิทยุและโทรทัศน์ ยุคใหม่”
ไม่ระบุราคา
สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมเป็นสื่อกลางภาคเอกชน หน่วยงานอิสระ และ ตัวแทนนักวิชาการ จัดงานสัมมนา เรื่อง “ทิศทา...
สัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยี RFID ในการบริหารจัดการ Warehouse / Transport and Distribution”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการนำเทคโนโลยีRFID ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น การบริหารจัดการระบบ Warehouse, การขนส่ง รวมถึงการกระจายสินค้า และเพื่อเป็...