registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การสร้างทีมขาย จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

5 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
sales management การบริหารการขาย คือ หลักสูตรอบรมการบริหารการขายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้บริหารทีมขายทั้งมือใหม่และมืออาชีพเพื่อภาระกิจสำคัญของผู้บริหารทีมขาย ในการวางแผนการบริหารงานขาย การจัดระบบงาน การจัดระบบคน ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถได้สูงขึ้น
หัวข้อการฝึกอบรม•การ Reengineering องค์กรขายในอนาคต• การวางตนของผู้บริหารการขายและบทบาทในการบริหารคน• การคัดเลือกคนเก่งและดีเข้าร่วมงานกับบริษัท• ก...
ปัจจุบันพนักงานขายหรือบางที่เรียกว่าที่ปรึกษาการขายมีอยู่มากมายหลายสายพันธ์ ซึ่งเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วอาจทำให้การพัฒนเพื่อเพิ่มยอดขายเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะเมื่อพนักงานเกิดความสงสัยในความสามารถของหัวหน้าทีมหรือผู้จัดการทีมขาย และผู้ที่คิดจะสร้างทีมขาย