registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การสร้างแบรนด์ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

89 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
กรมส่งเสริมการส่งออก โดยสำนักส่งเสริมธุรกิจบริการ มีกำหนดจัดสัมมนา “Spa Symposium” ในวันที่ 5-7 มิถุนายน 2552เวลา 10.00-18.00 น.ระหว่างงานแสดงสินค้...
กรมส่งเสริมการส่งออก โดยสำนักส่งเสริมธุรกิจบริการ มีกำหนดจัดสัมมนา “Spa Symposium” ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2552เวลา 10.00-18.00 น.ระหว่างงานแสดงสินค้...
Marketing Seminar : Absolute Technique for Hospital & Clinic Marketing  \"เจาะลึกเทคนิคการตลาดสถานพยาบาล\"
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา“โอกาสขยายตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่นไปสเปน”วันที่ 30 มิถุนายน 2552เวลา 08.30-16...
1  เรียนรู้การใช้งาน เครื่องมือ  เข็มทิศ   และแองเกิ้ลวัดมุม สำหรับมือใหม่2  เรียนรู้การใช้งานเครื่องรับสัญญานดาวเทียม THAISAT3  เรียนรู้เทคนิค การ...
โดยขอบข่ายการบรรยาย ประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้เหตุผลที่ทำไม SME ต้องมีแบรนด์แบรนด์ แบบ SME เป็นอย่างไรถ้ามีแบรนด์ที่ดี แบรนด์จะให้อะไรกลับมาที่เรา?กฎ...
บริษัท เมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี หัวข้อ“กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน...
Topic includes :การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำธุรกิจออนไลน์ความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการก่อนการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตความเข้าใจในการแข่งขันธุรกิจออนไล...
- “กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔”- “กฏหมายโคมไฟฟ้าป้ายทา...
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พิสูจน์แล้วจากรุ่นที่ 1-4 ว่าส...
หลักการบริหารโครงการ : การกำหนดและวางแผนโครงการเนื้อหาการอบรมหัวข้อบรรยาย : Project Management: Definition and Planning- แนะนำเกี่ยวกับ Project Man...
การสร้างนวัตกรรมทางการตลาดและพัฒนาการตลาดO หลักการและตัวอย่างของการคิดสร้างสรรค์เชิงการตลาดO การสร้างนวัตกรรมการตลาดในยุค Creative EconomyO Custome...
กิจกรรมเสวนา แนะนำ เรื่อง “New born & New Brand ”เริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปอย่างสร้างสรรค์  สู่การสร้างแบรนด์ที่เป็นคุณ  ครั้งที่3ประเด็น ...
1. รีวิวสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทางการขาย และทางการตลาดในปัจจุบัน- สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน- สภาพแวดล้อมทางการขายในปัจจุบัน- สภาพแวดล้อมทางการตล...
เนื้อหาหลักสูตรc   วิเคราะห์ธุรกิจและแบรนด์c   ความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนดิ้งc   นิยามและวัตถุประสงค์สำหรับแบรนด์ของคุณc   สถาปัตยกรรมของแบรนด์ /ตัวแบ...
เนื้อหาหลักสูตรc   วิเคราะห์ธุรกิจและแบรนด์c   ความเข้าใจเกี่ยวกับแบรนดิ้งc   นิยามและวัตถุประสงค์สำหรับแบรนด์ของคุณc   สถาปัตยกรรมของแบรนด์ /ตัวแบ...
“แบรนด์” คืออะไร และมีความสำคัญส่งผลต่อความรวมของธุรกิจได้อย่างไร ทำไมจึงต้องใส่ใจให้ความสำคัญขนาดนั้น, และทำไมถึงมีการที่เรียกว่า “รีแบรนด์” ความหมายและเหตุผลเหล่านี้ กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กอย่าง SME และ OTOP หรือแม้แต่กลุ่มที่เรียกตนเองว่า START UP ก็ไม่ได้
เทคนิคและกลยุทธ์การตลาดฉบับอัจฉริยะ รอคุณอยู่ มาร่วมไขเคล็ดลับการตลาดยุค 4.0 ได้ที่งาน
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและยังสามารถนำไปใช้เพื่อประสบความสำเร็จของการสร้าง Brand โดยในการสัมมนาครั้งนี้จะมีการอธิบายและเปิดเผย Key success หรือปัจจัยที่ทำให้Brand ประสบความสำเร็จคือได้ทั้งยอดขายและชื่อเสียง
เรียนรู้การสร้างความแตกต่างผ่านบรรจุภัณฑ์หรือการสร้างแบรนด์ผ่าน Packaging Design
วัตถุประสงค์  ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์กรได้  ผู้เข้าอบรมสามารถทำแผนกลยุทธ์แบรนดิ้งและฟื้นฟูแบรนด์ได้  ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการกลยุทธ์แบรนดิ้งได้อย่างประสบความสำเร็จในระยะยาว
ข่าวย้อนหลังงานสัมมนา “กระบวนการกำหนดสินค้าเชิงรูปธรรม เพื่อการสร้างแบรนด์ เมื่อวันที่ 18-20 ธ.ค.56 ที่ผ่านมา
เพื่อให้ผู้ที่จะสร้างแรนด์มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแบรนด์และการสร้างแบรนด์
เพื่อค้นหาตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวดให้มีการพัฒนาแบรนด์ธุรกิจฉบับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy และนำไปใช้ได้จริง
สำหรับ 1.ผู้บริหาร, นักการตลาดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด/สื่อสารองค์กร 2. ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างแบรนด์ขององค์กร สินค้าหรือบริการให้แข็งแกร่ง 3. ผู้ที่ต้องการรีแบรนดิ้ง (Re-branding)
ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์กรได้