registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การส่งออก จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

281 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ผู้ส่งออกไม่ควรพลาดหลักสูตรนี้ เนื่องจากกฏหมายควบคุมการส่งออก จะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563
“เพิ่มการส่งออกด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างมีกลยุทธ์”
ไม่ระบุราคา
“เพิ่มการส่งออกด้วยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างมีกลยุทธ์”วันที่ 25-26 มีนาคม 2552 เวลา 08.30 –17.00 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างป...
“ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการส่งออก”วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552 เวลา 08.30 -16.30 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่า...
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมอบรม“กฎหมายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม”วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 เวลา 08.00 – 16.30 น.ณ อาคาร KU HOME มหาวิทยาล...
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม“เทคนิคการจัดทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ”วันที่ 22-23 เมษายน 2552 เวลา 08.30 –16.45 น.ณ ห้องปร...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดฝึกอบรม เรื่อง\"เทคนิคการจัดทำแผนการตลาดเพื่อการส่งออก\" ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30-16.45...
หลักการและเหตุผลกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจต่อเนื่อง มีความเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่มูลค่าที่สำคัญของประเทศ  เริ่มจากอุตสาหกรรมต้นน้ำ ตั้งแต่การ...
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญร่วมงานสัมมนา“พลิกวิกฤตก่อสร้างไทย ฟันกำไรในอาหรับ”วันที่ 8 - 9 เมษายน 2552 เวลา 9.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม...
บ. ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด จัดเสวนาเรื่อง“แนะนำการทำธุรกิจบน eBay อย่างได้ผล” วันที่ 20 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 – 11.00 น. **ไม่มีค่าใช้จ่ายใ...
การส่งเสริมการขายเป็นการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นยอดขาย โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคหรือร้านค้าให้ซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษ...
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญร่วมงานสัมมนา“การบำรุงรักษาทวีผลเพื่อการปรับปรุงระดับความเชื่อถือได้ ในการผลิตที่มุ่งขจัดปัญหาและความสูญเปล...
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย โดยคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดโครงสร้างการอบรมการสร้างสื่อการสอนวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ขึ้น
สัมมนาครั้งนี้  คุณจะ “รู้”  ในสิ่งที่  “ไม่เคยรู้”·ประโยชน์ด้าน LOGISTICS ของ LSP (Logistics Service Provider) จากทางหลวงระหว่างประเทศไทยกับ ASEAN...
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ฟรี!!!เรื่อง“กฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยผลิตภัณฑ์อารักขาพืชและสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้”วันที่ 26 มีนาคม 2552ณ โรงแ...
หัวข้อ “ โอกาสทางธุรกิจภาคอุตสาหกรรมไทยในตลาดเอเซียใต้ ”หัวข้อ “ บทบาทท่าเรือไทยกับการส่งออก ”
ความประสงค์รับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่อไปนี้1.การควบคุมเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่2.การวิเคราะห์การใช้พลังงานในเครื่องปรับอากาศขนา...
เนื้อหาหลักสูตร (Outline)1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ด้วย Joomla2. การออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจัดโครงการอบรมวิชาชีพฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอาหารเพื่อการส่งออก ในวันที่2-3 มิถุนายน 2552ณ ห้อง 2204 อาค...
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและอีเบย์ ร่วมกันสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีไทยในการขยายตลาดให้ครอบคลุมทั่วโลก โดยใช้ระบบอีคอมเมิร์ซ เพื่อจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซ...