registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การส่งเสริม จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

65 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดการอบรม หลักสูตร“WIPO-Thailand Summer School on Intellectual Property”2 สัปดาห์ ระหว่างวั...
ท่านเบื่อกับการเป็นลูกจ้างหรือไม่ พบทางออกกับเราได้ที่โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) 2552 สมัครด่วน !!  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มีนาคม 2...
สร้างวิสัยทัศน์ควบคู่การเรียนรู้ ให้คุณพร้อมก้าวสู่ทุการเปลี่ยนแปลงกับโครงการส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนโครงการที่ได้รับการตอบรับสูงสุดจากผู้ประกอบ...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มด้วยการให้บริการปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น)สถา...
วิธีการทำของชำร่วย ได้แก่ ทำที่เสียบการ์ดหรือนามบัตรจากเส้นด้าย ทำของที่ระลึกจากโมเสดกระดาษในรูปแบบต่างๆ
ภายใต้โครงการ “การศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. และกฎหมายด้านอนุรักษ์พลังงาน ที่ปรับปรุง” เพื่อทำการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ...
ภายใต้โครงการ “การศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. และกฎหมายด้านอนุรักษ์พลังงาน ที่ปรับปรุง” เพื่อทำการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ...
ภายใต้โครงการ “การศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. และกฎหมายด้านอนุรักษ์พลังงาน ที่ปรับปรุง” เพื่อทำการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ...
วิธีทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา ได้แก่ ทำโคมไฟทะเล ทำกรอบรูปพร้อมตกแต่ง
วิธี ทำบรรจุภัณฑ์  ทำบรรจุภัณฑ์โชว์สินค้า ทำถุงบรรจุภัณฑ์พกพาสินค้า
ธนาคารกสิกรไทยพัฒนา โครงการการจ้ดการอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฃั้นนำ 12 แห่งทั่วประเทศทุกภูมิภ...
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์แพะและแกะที่เชื่อมโยงการเลี้ยงไปยังราษฎรในพื้นที่เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิต การสร้าง...
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์แพะและแกะที่เชื่อมโยงการเลี้ยงไปยังราษฎรในพื้นที่เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิต การสร้าง...
จากกระแสตอบรับของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ K SME Care กว่า 4,600 กิจการ บอกผ่านความประทับ ใจจากรุ่นสู่รุ่นกับการอบรมที่ให้ทั้งความรู้สำห...
ปัญหาการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่)
หลักสูตรนี้เป็นการสอนผสมสูตรเครื่องดื่มใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับนมปั่น การผสมนมเพื่อแต่งกลิ่นและรส การปรุงแต่งรสชาดเครื่องดื่มแบบนมปั่น หรือที่เรียกว่า มิ...
เนื้อหาโดยสังเขป1.     ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแนวสปา ไม่ผสมแอลกอฮอล์/ คุณค่าแห่งผัก ผลไม้และสมุนไพรในการบำบัด2.     รูปแบบเครื่องดื...
โครงการ การส่งเสริมฉลากคาร์บอนสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
การส่งเสริมการจัดการที่ยั่งยืนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม