registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การอบรมสัมมนา จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

26 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
สัมมนาชี้ช่องทางรายได้จากการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยร่วมงานกับแฟรนไชล์อีอาร์เอ แฟรนไชล์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ รายแรกในประเทศไทยและประสบความสำเร็จสูงสุด
 โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง \
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปกป้องความคิด ไม่ให้ถูกขโมยได้อย่างไร? ร่วมฟังบรรยายฟรี ในหัวข้อ“พันธกรณีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา: ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก” ในวันอาทิตย์ที่ ...
หัวข้อสัมมนา เช่น การออกแบบห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย หรือการใช้เครื่องดูดควันไอกรดสารเคมีให้ปลอดภัย เป็นต้น
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา1. ประโยชน์ของการบริหารเป้าหมายในงานขาย2. ลักษณะของเป้าหมายในงานขายที่ดี3. ขบวนการบริหารเป้าหมายในงานขาย4. การวางแผนเป้าหมาย...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

09.00 น. - 12.00 น. (วิทยากร อ.อนุชา กุลวิสุทธิ์)หัวข้อบรรยาย- การวางแผนในการบริหารลงทุนทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด- วิธีการเลือกลงทุนคอนโด ให้...
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับ1. การสร้างทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้เกิดแก่พนักงานทุกระดับ2. แนวทางในการนำความรู...
หัวข้อบรรยาย “กลยุทธ์การขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้ถึงเป้า” ลงทะเบียน 12.30 น. – 13.00 น.เวลา 13.00 น . – 16.00 น.- ทำความรู้จักกับลูกค้า และวิธีพิจารณา...
กำหนดการและหัวข้อสัมมนา08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน09.00 - 16.00 น.Service Mind- การเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จ- มองด้วยใจ ผ่านสายตา สู่มุม...
แนวคิดใหม่ ยอดขายเพิ่ม ด้วยบริการที่เป็นเลิศ บริการแบบเก่า ลูกค้าไม่ซื้อ ยอดขายตก หาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ ฯลฯ ลองเปลี่ยนแนวคิดของคุณใหม่ กับหลักสูตรนี้
การร้องเรียน อยู่คู่กับการให้บริการ และไม่มีวันที่เราจะกำจัดหรือห้ามมิให้หมดไปได้ แต่การจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี จะช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการ
“ระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) ซึ่งเป็นหนี่งในปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจในอนาคตอันใกล้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในองค์กรของตนเอง
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ที่สนใจด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจถึงความได้เปรียบและแนวทางในการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงประโยชน์ของระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอในการปฏิบัติงานในโรงงานคือความปลอดภัย โดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการขนย้ายเครื่องจักร ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับ อันตรายจากการทำงานสูงหากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงาน
Digital Marketing คืออะไร? ทำไมคนถึงให้ความสนใจมากขึ้น สำหรับ Digitla Marketing หรือการตลาดในโลกดิจิตอลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจในยุคปัจจุบัน หลากหลายธุรกิจเน้นการทำการตลาดทางออนไลน์มากขึ้น มีสื่อ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายได้กว่าสมัยก่อน และไม่มี
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร จำนวนผู้เข้าชม 74 คน การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร 8 สิงหาคม 2559 ท่านละ 3,900 บาท (ราคายังไม่รวม Vat) หลักการและเหตุผล การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้บริหารองค์กรควรเป็น
ในการการจัดการการขนส่ง (Transportation Management) ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนทางธุรกิจแล้วยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยระบบการจัดส่งแบบทันเวลาพอใจ (JIT-Transportation)..การสื่อสารแบบเวลาจริง
งานสนับสนุน (Supporting Department) ทั้งหลายล้วนเป็นงานที่อยู่หลังฉากที่ใครต่อใครให้ความสำคัญเป็นอันดับรองลงมา แม้ว่าองค์กรจะได้ผลการดำเนินงานที่ดี ความชอบส่วนใหญ่ก็มักตกอยู่กับหน่วยงานหลักๆ มีใครจะนึกถึงบ้างว่า ภายใต้ความสำเร็จของงาน หรือความล้มเหลวที่อา
พบกับกลยุทธ์ใหม่ แห่งการสรรหาคน เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานและการสรรหาพนักงานที่นับวันยากขึ้นทุกที และจากผลสำรวจปัญหาด้าน HRM ล่าสุดพบว่า 5 อันดับแรกคือ 1. ขาดการวางแผนกำลังคนในระยะยาว 2. การสรรหาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 3. สัมภาษณ์ได้คนแล้ว แต่วันเริ่มงานไม่
บางครั้งเราอาจมีความสงสัยว่า ทำไมบางคนเป็นที่รักของเจ้านาย ลูกน้อง ลูกค้า ทำให้งานประสบผลสำเร็จอย่างเยี่ยมยอด...บางคนพูดโน้มน้าวจูงใจ เป็นที่รักของบุคคลรอบข้างอย่างน่าอิจฉา เขามีเสน่ห์อะไร
เดินหน้าสู่อนาคต พร้อมโอกาสทางธุรกิจที่ไม่สิ้นสุด หลักสูตรธุรกิจระยะสั้น สำหรับเจ้าของธุรกิจ ทายาท ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลก่อนลงมือทำจริง
การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ การทำงานในองค์กร บริษัท ห้างร้าน พบว่าปัญหาพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญมากที่มีผลกระทบอื่นๆ