ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การเกษตร จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

210 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ฟรี!!!เรื่อง“กฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยผลิตภัณฑ์อารักขาพืชและสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้”วันที่ 26 มีนาคม 2552ณ โรงแ...
บ. ไวส์ ซัคเซส (ประเทศไทย) จำกัด จัดเสวนาเรื่อง“แนะนำการทำธุรกิจบน eBay อย่างได้ผล” วันที่ 20 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00 – 11.00 น. **ไม่มีค่าใช้จ่ายใ...
สัมมนารายสัปดาห์ ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ การบรรยายพิเศษเรื่อง \"นโยบายการอุดหนุนสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป: บทเรียนและผลกระทบต่...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

กองส่งเสริมการลงทุน ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนและประชาสัมพันธ์จัดสัมมนาฟรี เรื่อง \"โลจิสติกส์.... ธุรกิจบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม”ว...
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จะจัดโครงการสัมมนาฟรี เพื่อนักธุรกิจชั้นนำ ผู้ประกอบการ และนักลงทุนเรื่อง “ อนาคตโลจิสติกส์ไทย...ฝ่าวิกฤตเศรษ...
พลาดไม่ได้กับการสัมมนาไอทีที่เข้มข้นโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยเติมเต็มศักยภาพทางธุรกิจและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตัลงานเดียวที่รวมนว...
หัวข้อดังต่อไปนี้* How to get published in the right journal* How to target your work more effectively* What editors and reviewers actually look ...
นิติศาสตร์มหาบัณฑิตจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง\"วิกฤติเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อประเทศไทย\"ในวันที่ 06 ส.ค. 2552 เวลา 13.00 – 16.30 น.ณ ห้องConference5 ...
กิจกรรมพิเศษสำหรับสาวๆ ที่ชอบถ่ายรูป กับเทคนิคการโพสท่าให้ดูดี สวยทุกท่วงท่า ผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่า...
หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51การหักภาษี ณ ที่จ่าย  และแนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องสิทธิประโยชน์และข้อยกเว้นต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้...
หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51การหักภาษี ณ ที่จ่าย  และแนะนำกฎหมายที่เกี่ยวข้องสิทธิประโยชน์และข้อยกเว้นต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้...
สัมมนา ฟรี พยาบาลที่สนใจไปทำงาน USA ,Canada โดยจะมีการติวสอบNCLEX/CRNE ไปเป็นพยาบาลที่USA/CANADA  เตรียมตัวท่านให้ พร้อมจากเมืองไทยเพื่อไปอยู่อาศัย...
ห้ามพลาด! คว้าโอกาสทางการเงินใหม่ ได้ในงาน \" วันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย\"
ห้ามพลาด! คว้าโอกาสทางการเงินใหม่ ได้ในงาน \" วันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย\"
บล.เคที ซีมิโก้ เตรียมจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการลงทุน  ตลอดเดือนตุลาคมนี้
ทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร ? ทำไมต้องสนใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา?การสัมมนาในครั้งนี้วิทยากรจะได้เล่าเรื่องและยกตัวอย่างต่างๆ ที่เข้าใจง่ายชี้ให้เห็นค...
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มด้วยการให้บริการปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น)สถา...