registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ การเป็นวิทยากรที่ดี จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

2 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
“เรียนรู้และฝึกฝน Skill เทพของการเป็นวิทยากรให้ปังสำหรับองค์กร “ รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 10 ท่านต่อรุ่น เนื่องจากมีการฝึกปฏิบัติรายบุคคลแบบ COACHING 1 BY 1
"ก้าวแรกสู่นักพูดมืออาชีพ + WORKSHOP" พร้อมเนื้อหาอัดแน่นแบบสุด ๆ และ Workshop แบบคูล ๆ หาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว