ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ก่อสร้าง จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

125 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
นักจัดซื้อและผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง และหรืองานบริการทางวิศวกรรมอื่นๆ เพื่อซื้อใหม่ สร้างใหม่ ต่อเติม ปรับปรุงโรงงาน อาคารสถานที่ ในโรงงานหรือในองค์กร
สัมมนารับสมัครตัวแทนจำหน่ายขายงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การทำธุรกิจแนวใหม่ที่ท่านจะสามารถเป็นเจ้าของและเข้าถึงทรัพยากรโดยง่าย กับธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ใครๆ หลายคนก็อยากทำแต่ติดเงื่อนไข การเงิน ความรู้ ทรัพยากร คู่ค้า เครื่องหมายการค้า และอื่นๆ ที่ทำให้รายใหม่ต้องพ่ายแพ้แก่นักธุรกิจเจ้าตลาดหรือรายเดิม
สัมมนาอสังหาริมทรัพย์ฟรีและการแนะนำธุรกิจ​
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนานี้เหมาะสำหรับท่านที่สนใจในธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์​ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นธุรกิจอย่างไร​ ลงทุนเองก็ใช้เงินจำนวนมาก​ ไม่มีประสบการณ์​ ไม่กล้าเสี่ยงสัมนานี้เป็นสัมนาเชิงธุรกิจที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องaทางในการทำธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์​ ​ที่
สัมมนาอสังหาริมทรัพย์ฟรีและการแนะนำธุรกิจ​
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนานี้เหมาะสำหรับท่านที่สนใจในธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์​ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นธุรกิจอย่างไร​ ลงทุนเองก็ใช้เงินจำนวนมาก​ ไม่มีประสบการณ์​ ไม่กล้าเสี่ยงสัมนานี้เป็นสัมนาเชิงธุรกิจที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องaทางในการทำธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์​ ​ที่
สัมมนาเรื่อง เทคนิคการจัดทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
ไม่ระบุราคา
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม“เทคนิคการจัดทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ”วันที่ 22-23 เมษายน 2552 เวลา 08.30 –16.45 น.ณ ห้องปร...
  ทูพลัส เทรนนิ่งจัดอบรมหลักสูตร\"หลักการออกแบบเว็บไซต์\"ในวันที่ 7 -9 เมษายนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์องค์กร โดยวิทยากรจะให้...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

สัมมนาฟรี!!!\"อนาคตก่อสร้างไทย กับการใช้เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น\"
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญร่วมงานสัมมนา“พลิกวิกฤตก่อสร้างไทย ฟันกำไรในอาหรับ”วันที่ 8 - 9 เมษายน 2552 เวลา 9.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม...
บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อเทคนิคการก่อสร้างให้ได้กำไรมากและสร้างเสร็จเร็วขึ้น VICO Virtual Construction ในวันที่ ...
หัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม   ATLASTI
หลักการและเหตุผลกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจต่อเนื่อง มีความเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่มูลค่าที่สำคัญของประเทศ  เริ่มจากอุตสาหกรรมต้นน้ำ ตั้งแต่การ...
   สัมมนาที่จะเปิดเร็วๆนี้ วันที่ 25 มี.ค. 52ฟรี! สัมมนาพิเศษ\"New Episode of Construction Drawing ยกเครื่องเรื่องแบบก่อสร้าง\"วันที่สัมมนา : วันพุ...
การสัมมนาครั้งนี้มีหัวข้อดังนี้ผลการวิจัย “ความต้องการด้านมาตรฐานของลูกค้าธุรกิจก่อสร้าง”ผลการวิจัย “คุณภาพธุรกิจบริการของผู้ประกอบการก่อสร้าง”การน...
- นำเสนอเกณฑ์คุณภาพธุรกิจบริการ กรณีศึกษาธุรกิจก่อสร้าง- การนำเสนอวิธีการประเมินผลคุณภาพธุรกิจบริการกรณีศึกษาธุรกิจก่อสร้าง- การนำเสนอข้อมูลเกณฑ์แล...
สืบเนื่องจากโครงการจัดทำเกณฑ์คุณภาพธุรกิจบริการเป้าหมาย (กรณีศึกษาธุรกิจก่อสร้าง) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบตลาดและเพิ่มศักยภาพธุรกิจไทยปี 2552 ซึ่งกรม...
เทคนิคการบริหารจัดการงานก่อสร้างแบบมืออาชีพยุคใหม่
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบและรักในงานศิลปะเข้าร่วมโครงการอบรมวาดภาพสีน้ำ
ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบและรักในงานศิลปะเข้าร่วมโครงการอบรมวาดภาพสีน้ำ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา จัดเสวนาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย...
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างของ ไทยสามารถพัฒนามาตรฐานการบริหารและจัดการทางธุรกิจให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่พึง...