ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ความต้องการของสินค้าและบริการลดลง จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

65 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\" การประชาสัมพันธ์เชิงรุก \"ในวันที่ 20 สค. 52 เวลา 13.30-16.30 น.ณ ห้องประชุม1...
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เปิดอบรมฟรี โครงการอบรมภาษาจีนธุรกิจ จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8 มิถ...
คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการ“ฝึกอบรมความรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสำหรับพนักงานนวดแผนโบราณและเจ้าหน้าที่สปา” จำนวน 40 ชั่วโมงระหว่างวัน...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

NetDesign ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดงานสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\"ไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อการสื่อสาร\"วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2552เวลา 13.30 - 16.00 น.ที...
1. หลักการใช้ภาษาราชการสำหรับการเขียนสื่อสาร2. การเขียนหนังสือราชการภายใน3. การเขียนหนังสือราชการภายนอก4. การประชุมและการเขียรายงานการประชุมทั้ง 4 ...
หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจขยายตลาดในต่างประเทศ เนื้อหาเป็นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอธุรกิจของท่าน การเขียนจดหมายธุรกิจ ตลอดจน...
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ทำให้คุณทำงานในบริษัทต่างชาติได้อย่างรวดเร็ว
สัมมนาพิเศษภายใต้หัวข้อ\"Communications Management Success Story: Pathway to success of Blackberry\"นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้ร่วมเวิร์คช้...
ในงานพบการเปิดตัว Accpac Version 5.6 พร้อมเจาะลึกการทำงาน และ พบกับ AE Warehouse Managementระบบบริหารคลังสินค้าที่สามารถใช้งานได้บนมือถือทุกที่ทุกเ...
หัวข้อการอบรม 1. การตลาด vs การขาย (Marketing vs. Selling)- ความแตกต่างของการตลาดและการขาย- เมื่อไรจึงต้องทำการตลาด2. ความหมายของการตลาด- การตลาด...
สนุกกับกิจกรรมที่จะช่วยคุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ 
เนื้อหาการอบรมม.ต้นม.ปลาย- เด็กรุ่นใหม่ ใช้ชีวิตอย่างมีแผน- เคล็ดลับเศรษฐีน้อย- มาวางแผนใช้เงินกันเถอะ- ชีวิตคือการลงทุน- กิจกรรม เกม Live & L...
เนื้อหาการอบรมม.ต้นม.ปลาย- เด็กรุ่นใหม่ ใช้ชีวิตอย่างมีแผน- เคล็ดลับเศรษฐีน้อย- มาวางแผนใช้เงินกันเถอะ- ชีวิตคือการลงทุน- กิจกรรม เกม Live & Le...
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน09.30 – 10.00 น. กล่าวเปิดงานสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ : บทบาทของภาครัฐกับการนำวัฒนธรรมสู่ก...