เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ความปลอดภัย จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

200 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ฟรี!อบรบสัมมนาดีที่อยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงเรื่องการจัดการ ISO14001:2015 & ISO45001:2018 เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สุดคุ้มสำหรับพี่น้องชาวอยุธยาและใกล้เคียง ฟรีสัมมนา หลักการประยุกต์ใช้ ISO14001:2015 & ISO45001:2018 สถานที ห้อง Training room ศูนย์เทคโนโลยี่ไฮเทคอยุธยา (หลังธ. ไทยพาณิชย์) นิคมอุตสาหกรรม HI-TECH อยุธยา เพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในที่ทำงาน
ฟรี!อบรบสัมมนาสู่ชาวระยองและพื้นที่่ภาคตะวันออกกับระบบ ISO14001:2015 & ISO45001:2018 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาสำหรับพี่น้องชาวระยองและพื้นที่่ภาคตะวันออก ฟรีสัมมนา ระบบ ISO14001:2015 & ISO45001:2018 สถานที ร้านอาหารครัวริมคลอง ตัวเมืองระยอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร
เพิ่มคุณภาพการทำงานด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
3800บาท
อุบัติเหตุมันไม่เกิดขึ้นง่ายๆหรอก ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะเคยเกิดอุบัติเหตุสักครั้ง คนอื่นที่บาดเจ็บก็เพราะไม่ระวังกันเอง แผนกเรา โรงงานเรา เครื่องมือพร้อมอยู่แล้ว ไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุแน่ๆ เราอยู่ออฟฟิศจะเกิดอุบัติเหตุอะไรกันได้ ... ไม่มีทาง
การจัดการและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า
3800บาท
การทำงานหากการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ได้ จะเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการมากที่สุด แต่ในความเป็นจริงนั้นย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งของหรือตัวบุคคล สาเหตุอาจเกิดจากความประมาทของบุคลาก
ความปลอดภัยในการขนส่งสำหรับพนักงานขับรถขนส่ง
3900บาท
เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง ผู้ประกอบการขนส่ง และสังคมโดยรวม
HACCP:Hazard Analysis &Critical Control Points การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติด้านความปลอดภัยอาหาร
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการของระบบ HACCP ทั้ง 12 ขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีหลักการขั้นต้น 5 ขั้นตอน (5 Primary Steps) และหลักการพื้นฐาน 7 ขั้นตอน (7 Basic Principle) รวมถึงประเภทของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตอาหาร
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

สถาบันอาหาร จัดสัมมนาฟรี  “ ความปลอดภัยด้านอาหารกับโอกาสของอาหารไทยในตลาดญี่ปุ่น
ไม่มีค่าใช้จ่าย
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552 ณ ห้อง Pinnacle 1-3 โรงแรม Intercontinental Bangkok เพลินจิต กรุงเทพฯ และวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2552 ณ ห้องห้วยทราย โ...
บริษัท เอาว์เวอร์สปอร์ส ด๊อต เน็ต จำกัดจัดให้คำปรึกษาและสัมมนาฟรี ระบบโทรทัศน์วงจรปิด + ระบบรักษาความปลอดภัยพิเศษโดยรวมครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 มิถุนา...
ตอบทุกปัญหาที่ทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับคอร์สที่ประเทศ USA ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Work & Travel หรือ Study Englishหากคุณมีคำถาม เตรียมมาให้พร้อม LSC จั...
บริษัท เอาว์เวอร์สปอร์ส ด๊อต เน็ต จำกัดจัดให้คำปรึกษาและสัมมนาฟรี ระบบโทรทัศน์วงจรปิด + ระบบรักษาความปลอดภัยพิเศษโดยรวมครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 มิถุน...
เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2553 นี้ ท่านอ.วิจารณ์ พานิช ได้จัดทำหนังสือ \"ครูเพื่อศิษย์\" ขึ้นมา เพื่อเป็น ส.ค.ส. สำหรับปี 2553 ค่ะ ซึ่งได้ทำการจัดพิ...
รายละเอียดการสัมมนาเนื้อหาหลักสูตรจำนวนชั่วโมง1. เริ่มลงทุนอนุพันธ์อย่างผู้รู้0.52. รู้จักสินค้ายอดฮิตในตลาด TFEX0.53. เข้าใจเทคนิคการลงทุนอนุพันธ์...
We, CC Knowledge Base Co., Ltd directed by M.L.Chaivat Jayankura are cordially invite you to join our showcase of the year 2010 under the theme of:...
โรงงานผลิตอาหารแห่งใด หรือเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และเกษตรแปรรูปท่านไหน ที่ต้องการให้ธุรกิจของท่านเข้าสู่ยุคอันทันสมัย มีการดำเนินงานอย่...
หัวข้อสัมมนา เช่น การออกแบบห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย หรือการใช้เครื่องดูดควันไอกรดสารเคมีให้ปลอดภัย เป็นต้น
เตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อประเทศอังกฤษในเดือนมกราคมปี 2555
ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี หัวข้อ“กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔...
บริษัท เมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี หัวข้อ“กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน...
สิทธิประโยชน์ราคารวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ปากกา สมุดโน้ต
กำหนดการสัมมนา : วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 25541. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าที่ควรทราบ2. อันตรายจากไฟฟ้าแ...
ความปลอดภัยกับสารเคมีอันตรายและอุปกรณ์ป้องกัน