สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ความสุข ค จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

43 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมตัวเองต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นหลายเท่าเพื่อให้ประสบความสำเร็จในระดับเดียวกับเขาหลายคนบ่นว่าชีวิตไม่มีความสุขเลยคำตอบที่อยู่ใกล้...
Workshop กระตุ้นทักษะการฟัง ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต ผลที่จะได้คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความมั่นใจในตนเองเพิ่มข...
Workshop กระตุ้นทักษะการฟัง ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต ผลที่จะได้คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความมั่นใจในตนเองเพิ่มข...
Workshop กระตุ้นทักษะการฟัง ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต ผลที่จะได้คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความมั่นใจในตนเองเพิ่มข...
Workshop กระตุ้นทักษะการฟัง ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร เพื่อความสุขและความสำเร็จในชีวิต ผลที่จะได้คือ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความมั่นใจในตนเองเพิ่มข...
หนึ่งในกิจกรรมดีๆ จากมูลนิธิบ้านอารีย์ เพื่อสังคมเปี่ยมสุข
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เป็นการฝึก “ทักษะการฟัง” ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง
บ้านอารีย์ และสมาคมสะมาริตันส์ ขอทำความดีถวายในหลวง โดยจัด Workshop พิเศษ เพื่อเยาวชน และผู้สนใจที่จะพัฒนาทักษะการฟังของตนเอง ให้มีความสุขและความสำ...
มูลนิธิบ้านอารีย์ ร่วมกับสมาคมสะมาริตันส์ เล็งเห็นความสำคัญของทักษะการฟังที่ดี ที่จะนำความสุขและความสำเร็จมาให้ชีวิตของเราทุกคน จึงเปิดการฝึกอบรมภา...
หลักสูตรเบเกอรี่ข้ันสูง พีแคนพาย,ราสเบอร์รี่แกรนดูจาเค้ก
หัวข้อการอบรม      c   การวิเคราะห์ลูกค้าและความสามารถในการจ่าย     c   การวิเคราะห์ลูกหนี้และการประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ     c   การบริหา...
สมัคร BM VIP CARD วันนี้ รับส่วนลด 1,500 บาท สำหรับเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 55 เคล็ดลับ สู่ความสำเร็จระดับโลก 
เนื้อหาหลักสูตรบทบาทและความสำคัญของเจ้าหน้าที่ธุรการ ในองค์กร•  เจ้าหน้าที่ธุรการ ..  “กองกำลังสนับสนุนที่สำคัญของงาน”•  หน้าที่และความรับผิดชอบของ...
เนื้อหา  เวลา 09.00-16.00 น.1.  แนวทางการสร้าง แรงบันดาลใจให้กับตนเอง2. การกำหนดเป้าหมายแห่งความสำเร็จ3. เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ          -  การสร้าง...
ทักษะการสอนงานและประเมินงานสำหรับหัวหน้างานช่วงเช้า- บทบาทหัวหน้างาน กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรCoaching Principle: การสอนงาน เป็นวิธีเพิ่มประ...
Moduleชื่อ Moduleจำนวนชั่วโมง1นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐ32ปฐมนิเทศ/การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่และการวิเคราะห์โอกาส...
เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 09.00-16.00 น.ความสำคัญของการตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิผลกลยุทธ์ในการตอบข้อร้องเรียนของลูกค้าตัวอย่างของการตอบข้...
หัวข้อการฝึกอบรม• ผู้นำนวัตกรในองค์กรโดยธรรมชาติคือใคร• คุณคือใคร• แนวคิดจิตวิทยาความคิดสร้างสรรค์• แนวคิดการพัฒนาองค์กรเชิงบวก• ค้นหาผู้นำนวัตกรใน...
อบรม การสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า .. สร้างสรรค์บริการที่แตกต่าง ชัดเจน เหนือความคาดหวังลูกค้า ทำอย่างไร ? 
1. แนวคิดทางการตลาด ด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด กับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน3. แนวคิดและแบบจำลองการบ...