เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ คิดสร้างสรรค์ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

71 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
“คุณพร้อมไหม..สำหรับชีวิตยุค 4.0 ยุคแห่งการก้าวกระโดด” สร้างพลังให้ตน ปรับและเปลี่ยนแปลง เป็นแรงพัฒนา
ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)
3900บาท
สามารถนำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการอบรมครูคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
   โครงการอบรมครูคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีการศึกษา 2551วันที่ 7 – 8 เมษายน 2552จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค...
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\" ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม \"ในวันที่ 20 สค. 52 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องปร...
หัวข้อการสัมนาจะเน้นเรื่อง แนวคิดในการถ่ายภาพ การเลือกมุมมอง การใช้แสง และการเคล็ดลับใช้กล้อง + อุปกรณ์ถ่ายภาพแบบ dslr เน้นเรื่องการเลือกใช้เลนส์แบ...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หลักสูตรอบรมสัมมนา \"Six ThinkingHats\"การคิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ สื่อสารตรงประเด็น     
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อเรื่อง Low Frequency Application โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบถึงการนำคลื่นความถี่ต่ำ หรือ Low Frequ...
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและแก้ไขปัญหากา...
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและแก้ไขปัญหาการ...
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและแก้ไขปัญหาการ...
หลักสูตร กลยุทธ์การคิดนอกกรอบ คิดเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ (Six Thinking Hats & Lateral Thinking)
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและแก้ไขปัญหาการ...
ร่วมเปิดไอเดียใหม่สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดธุรกิจให้ชนะใจตลาดในงานสัมมนา “การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs” สำหรับผู้ที่สนใจต...
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมฯ  รับผิดชอบ  เช่น พระราชบัญญัติการบัญช...
1.แนวความคิดพื้นฐานในการนำเสนอ2.หลักการขายความคิดเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ3. วิธีการนำเสนอต่อตัว / ต่อกลุ่ม / ต่อที่ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ...
พบ 2 กรณีศีึกษาจากแบรนด์ชั้นนำกรณีศึกษาจากโออิชิ : การสร้าง Value Creation ด้วยแบรนด์ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อสารในรูปแบบใหม่โดย คุณไพศาล อ่าวสถาพร ...
- เรียนรู้ธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นอย่างไร- องค์ประกอบที่สำคัญให้เกิดความคิดสร้างสรรค์- สิ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์และการกำจัดสิ่งปิ...
เนื้อหา 09:00-16:00 น.§Outsourcing คืออะไร§แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ  Outsourcing ในประเทศไทย§แนวคิดในการบริหารความเสี่ยง§Outsourcing กั...
เปลี่ยนเกมส์ธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ สัมมนาด้านการตลาดที่จะเปลี่ยนมุมมองความคิดให้กับเจ้าของธุรกิจ
สุดยอดสัมมนา...เพื่อมุ่งค้นหาสุดยอดไอเดียที่มีคุณคนเดียวในโลกที่ทำได้ พร้อมสูตรลับธุรกิจสายฟ้าแลบ!
ได้เรียนรู้เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสำเร็จให้องค์กร รวมทั้ง การร่วมระดมทำกิจกรรมด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ขึ้น เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ ได้ด้วยตนเอง
การอบรมนี้จะช่วยให้คุณ สามารถผลิตความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ทุกเมื่อที่ท่านต้องการ
การคิดสร้างสรรค์สำคัญมาก แต่ไม่มีการสอนการคิดสร้างสรรค์ในระบบการศึกษา ทั้งๆที่คิดสร้างสรรค์จำเป็นต่อความสำเร็จในการบริหารงานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันสูง
เรียนรู้วัตกรรมในการทำงานและการบริการ พวกเขาจะมองเห็นปัญหาล่วงหน้าและหาวิธีคิดแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดเพื่อให้การท างานประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น
เรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์ในการคิด และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์