registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ คุณภาพ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

589 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ต่อยอดโอกาส! สำหรับชาวอยุธยา ดอนเมือง รังสิต หนองแค สระบุรี ลพบุรี กับฟรีสัมมนา IATF16949 และ 5 Core tools (APQP, PPAP, FMEA, MSAและ SPC) ที่ Training Room ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อยุธยา
การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน
3,900บาท
ทุกกิจการจำเป็นต้องติดต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า “กิจการจะดีหรือจะดับ ให้ดูได้จากซัพพลายเออร์ที่กิจการนั้นติดต่ออยู่” หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์
การออกแบบระบบควบคุมและประกันคุณภาพ ทางวิศวกรรม (Professional Quality Control and Engineering)สำหรับองค์กรที่ไม่มีวิศวกร
2900บาท
หลักสูตรความรู้งานเฉพาะทาง สำหรับ SME และผู้สนใจ เรื่องการออกแบบระบบควบคุมและประกันคุณภาพ ทางวิศวกรรม (Professional Quality Control and Engineering) เพื่อองค์กรที่ขาดวิศวกร
ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพการปรับใช้งานระบบมาตรฐานคุณภาพ  ISO 9001:2015
3900บาท
สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทันที
ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 Requirement)
3900บาท
พิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที พร้อมรับใบประกาศในวันสัมมนาทุกที่นั่ง ฟรีอาหารเบรค 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ และเอกสารบรรยาย
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เพิ่มคุณภาพการทำงานด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
3800บาท
อุบัติเหตุมันไม่เกิดขึ้นง่ายๆหรอก ทำแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะเคยเกิดอุบัติเหตุสักครั้ง คนอื่นที่บาดเจ็บก็เพราะไม่ระวังกันเอง แผนกเรา โรงงานเรา เครื่องมือพร้อมอยู่แล้ว ไม่มีทางเกิดอุบัติเหตุแน่ๆ เราอยู่ออฟฟิศจะเกิดอุบัติเหตุอะไรกันได้ ... ไม่มีทาง
TQM (Total Quality Management) การบริหารจัดการคุณภาพองค์กร
3200บาท
TQM (Total Quality Management) เรียนรู้ ทำความเข้าใจ อย่างรอบด้านเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน
การปรับปรุงคุณภาพเชิงปฏิบัติ Quality Improvement Practices
2900บาท
หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของ “การควบคุมคุณภาพเชิงปฎิบัติ” อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน
การสร้างจิดสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่พลังงานลดลงอยู่ตลอดเวลา หากใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่า สักวันหนึ่งคงจะหมดไป ไม่ว่าพลังงานไฟฟ้า น้ำ น้ำมัน ฯลฯ หากพลังงานเหล่านี้ลดลงไปเรื่อยจะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของทุกๆท่านและจะต้องมีผลต่อองค์กรธุรกิจต่างๆแน่นอน ซึ่งมีความจำเป็นอย่
การบริหารความเสี่ยง Risk Management ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถกำหนดระดับความเสี่ยง กำหนดวิธีการควบคุมและจัดการกับความเสี่ยงในแต่ละระดับ
หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผลและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation & ROI for Training)
3900บาท
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการกำหนดแนวทางในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมและสามารถวัดให้เห็นผลในเชิงของความคุ้มค่าของการลงทุนที่วัดได้เป็นตัวเงินในหลักสูตรที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วตามแผนการอบรม
การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) มิใช่เป็นการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า แต่เป็นการส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับบริการไปแล้วเกิดความพึงพอใจ หากให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าที่มิใช
การวิเคราะห์อัญมณี / การวิเคราะห์พลอยแท้ พลอยสังเคราะห์ และพลอยที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทางสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย ขอเรียนเชิญทุกท่าน ที่มีความประสงค์และสนใจจะศึกษาด้านอัญมณีศาสตร์ เข้าร่วมฟังการสัมมนาเกี่ยวกับการวิเคราะห์อัญมณี /...
ทางสถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเซีย ขอเรียนเชิญทุกท่าน ที่มีความประสงค์และสนใจจะศึกษาด้านอัญมณีศาสตร์ เข้าร่วมฟังการสัมมนาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ และ...
สัมมนาฟรี \"การเริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ\"จัดโดย สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในวันที่ 18, 19, 20, 25, 26, 27 มีนาคม 2552เวลา 8:00...
   สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป”วันที่ 19-20 มีนาคม 2552 เวลา 9.00-16.00 น....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่” ในส่วนภูมิภาคครั้งที่ 5 ภาคใต้ตอนบนในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมฮอลิเ...
   สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร“การควบคุมคุณภาพผ้าถักพอลิเอสเตอร์ี”วันที่ 17 มีนาคม 2552 เวลา 9.00-16.00 น.ณ ห้องสัมมนา 1 ...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่” ในส่วนภูมิภาคครั้งที่ 3  ภาคใต้ตอนล่างในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552ณ ห้องบงกชรัต...
   สถาบัน พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมขอเชิญร่วมงานสัมมนา“Sportswear with Functional Fiber”วันที่ 22 เมษายน 2552 เวลา 8.0...
หลักสูตรของธุรกิจประกันชีวิต ที่ท่านสามารถปรับไปใช้กับหลายวิชาชีำพอาทิ เส้นทางสู่การเป็นนักบริหาร
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “ก้าวทันรายงานทางการเงินฉบับใหม่” ในส่วนภูมิภาคครั้งที่ 4 ที่ภาคตะวันออกในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552ณ ห้องชลาลัย ...
โรงพยาบาลปิยะเวท จัดสัมมนาฟรีเรื่องฉีดซีเมนต์ วิวัฒนาการในการรักษาโรคกระดูกพรุน 30 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องรสสุคนธ์ ชั้น 16 โรงพยาบาล...
สำนักพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีกำหนดการจัด“สัปดาห์ปรึกษาธุรกิจ”ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2552อาคารกรมพัฒ...
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ\"การบริหารผลการดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง\"ในวันที่ 11 มิ.ย. 52 เวลา 13.3...
สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ“บทบาทของ HR รุ่นใหม่ ”ในวันที่ 9 กค. 52 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม1 ชั้...