สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

7 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
การเก็บสต็อกต่ำเกินไปทําให้ของขาด ไม่พอใช้ ไม่พอขาย ทําให้เสียโอกาสและเสียลูกค้า การตรวจนับสต็อกที่ไม่ถูกต้องและไม่รู้วิธีป้องกันปัญหา ก็มีปัญหาเกิดซ้ำ ซากไม่รู้จักจบสิ้น การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้กันในบริษัทชั้นนําในการควบคุมดูแลระดับสต็อก
เรียนรู้วิธีใช้ SRM เพื่อลดต้นทุนให้ถูกต้อง อันจะได้รับผลดีอย่างยั่งยืนสําหรับสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์นั้น ไม่มีความจำเป็นจะต้อง Partnership ทั่วไปหมดทุกเจ้า
หลักสูตรนี้เหมาะกับมือใหม และใครก็ตามที่เพิ่งเขามาจับงานจัดซื้อยังไมถึง 5 ป และเหมาะกับผูบริหารแผนกจัดซื้อที่มิไดไตเตามาจากงานจัดซื้อระดับลาง
จะทําให้เข้าใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่พึงจะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รายงานจำนวนรับใบขอสั่งซื้อ (PR) จำนวนออกใบสั่งซื้อ (PO) รายการสั่งซื้อสินค้าและจำนวนเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เป็นรายงานที่ไม่สามารถใช้ในการวัดผลงานได้เนื้อหาการสัมมนาหลักสูตรนี้ประกอบด้วยวิธีการทำรายงานรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีอย่างมีประสิท
อุปกรณ์สนับสนุนปฏิบัติการหลักของบริษัท หากบริหารจัดการไม่ดีพอก็จะทำให้ปฏิบัติการหลักสะดุดหรือเสียหาย
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

การลดต้นทุน การทำ Cost saving การทำ Cost down เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำ แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่นั้น มีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่ในเชิง