ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ งานบริการ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

409 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบวุฒิบัตรในวันสัมมนาทันที
การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า
3800บาท
องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การสร้างการบริการที่สร้างสรรค์และดียิ่งๆขึ
หลักสูตรอบรม SMART & SMILE SERVICE
4500บาท
การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้า ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน
หลักสูตร บริการด้วยใจ เพิ่มยอดขายทวีคูณ! (Service minded, what boost sales)
3700บาท
‘ทีมบริการ’ ต้อง “บริการด้วยใจ ที่รักในการบริการ” (Service Mind) เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า จนสามารถสร้างรายได้และยอดขายที่เพิ่มขึ้นมากมาย
รับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างไรให้ถูกจุดและตรงใจ รุ่นที่ 3 (Professionally Dealing with Customer Complaint)
4800บาท
ในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ทำความเข้าใจความสำคัญของการการขจัดปัญหาความไม่พอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การรักษาลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่ รวมทั้งเรียนรู้วิธีในการรับมือกับปัญหาหน้างาน การบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ การสื่อสารและตอ
หลักสูตร Call Center Supervisor
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ Supervisor ของ Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน เพื่อเรียกความพอใจของลูกค้ากลับคืน รวมถึงสร้างภาวะผู้นำที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาย
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ
3800บาท
การมีค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการที่ดี สามารถนำไปสู่การบริการที่ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับงานบริการที่ต้องใช้มนุษย์ในฐานะผู้ให้บริการ เป็นผู้ส่งมอบงานบริการไปยังลูกค้า หลักสูตรนี้ จะสามารถรู้จักวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการอย่าง
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

เทคนิคการพูดกับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ สำหรับงานบริการ
4922บาท
หลักสูตรน้ีเพื่อส่งเสริมทักษะตลอดจนเทคนิควิธีการพูดกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมสร้างสรรค์และน่าประทับใจ
หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่
3900บาท
เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิตอย่างมีรูปแบบ
หลักสูตรอบรม การบริการหลังการขาย อย่างเป็นระบบ
3900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ช่างเทคนิค พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานประสานงานบริการ พนักงานสนับสนุนการขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการหลังการขายให้
การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) มิใช่เป็นการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า แต่เป็นการส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับบริการไปแล้วเกิดความพึงพอใจ หากให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าที่มิใช
ฟรี! กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มด้วยการให้บริการปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มด้วยการให้บริการปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น)สถา...
1. ความจริงของ \"งานบริการ\"2. สูตรแห่งความสำเร็จ : กฎการให้บริการ3. กำหนัดวิสัยทัศน์ (Vision)4. การวางกลยุทธ์ (Strategy) ในงานบริการ5. ความคาดหวัง...
ดาวน์โหลดเอกสาร (Download): http://www.qsncc.com/visitor-th/event-calendar-th/details/188-thailand-esco-fair-2011.html
Training & Workshop : Creating Service Excellence for Customerการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า สร้างสรรค์บริการที่แตกต่าง ชัด...
Open House Network at UFC บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตผัก-ผลไม้กระป๋อง น้ำผัก-ผลไม้-กาแฟกระป๋อง และซอสปรุงรส ภายใต้แบรนด์ UFC ศึกษาดูงาน ...
การเพิ่มช่องทางและการขยายฐานลูกค้าแฟชั่นด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook บนอินเตอร์เน็ตยอดนิยมอันดับ 1 ของโลก ซึ่งถูกแปลงมาใช้ในการทำธุรกิจอย่างแ...
วัตถุประสงค์• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง• เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนามีแนวทางการสร้างความประทับใจต่อผู้อื่น• เพื่อให้...
กฎระเบียบที่เกี่ยวกับผู้ขับรถยนต์สาธารณะจิตสำนึกและมารยาทสำหรับผู้ขับรถยนต์สาธารณะเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย เส้นทางเดินรถและสถานที่สำคัญและแหล่งท่...
อบรม การสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า .. สร้างสรรค์บริการที่แตกต่าง ชัดเจน เหนือความคาดหวังลูกค้า ทำอย่างไร ? 
Module 1 : มุมมองต่อปัญหา• ความหมายของคำว่า “ปัญหา”• ทัศนคติแห่งความสำเร็จที่มีต่อ “ปัญหา”• อัตวิสัย vs. ภววิสัย• แนวทางแก้ไขปัญหาด้วย “ภววิสัย”Mod...
เนื้อหา การอบรม (COURSE OUTLINE) : 1. ปัจจัยสำคัญในการบริการให้ประทับใจ- การมีจิตบริการ- การคิดเพื่อบริการที่ตรงจุด- การเขียนสื่อสารงานบริการ2. หลั...
อบรม วันที่ 16 ธันวาคม 2558 จองด่วน!!! รุ่นสุดท้ายของปีนี้ เทคนิคการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
ความรู้ด้านการบริการ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถยกระดับการให้บริการที่น่าประทับใจและนำไปปฏิบัติได้จริง มีการสาธิตตัวอย่างให้ดูและให้ผู้เรียนได้ร่วมฝึกฝนด้วยตัวเอง
ความพึงพอใจของลูกค้า หรือ Customer Satisfaction เป็นคำพูดศักดิ์สิทธิ์ที่นักบริหารงานบริการพูดถึงกันอยู่เสมอ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานทางคือการ ทำให้ลูกค้าพอใจ ลูกค้าที่พอใจอยู่แล้วก็ต้องทำให้พอใจมากขึ้นหรือ พอใจในสินค้าและบริการของเรามากกว่าของคู่แข
Service Communication and Complaint Management Technique การสื่อสารในงานบริการและเทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า