สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ จัดซื้อ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

624 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เป็นการเรียนรู้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการต่อรองเจรจาจัดซื้อจัดจ้างและเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
" สัมมนาสำหรับนักจัดซื้อและนักวิศวกร Engineering เพิ่มกลเม็ดเคล็ดลับ ในการวางแผนงานจัดซื้อให้ตรงต่อความต้องการ ในยุค 4.0 เข้าถึงศาสตร์กลยุทธ์และวิธีการทำให้บรรลุเป้าหมายกันอย่างหมดเปลือก โดยกูรูชื่อดัง งานเดียวที่ไม่ควรพลาด!!! "
ไม่มีค่าใช้จ่าย
" สัมมนาสำหรับนักจัดซื้อและนักวิศวกร Engineering เพิ่มกลเม็ดเคล็ดลับ ในการวางแผนงานจัดซื้อให้ตรงต่อความต้องการ ในยุค 4.0 เข้าถึงศาสตร์กลยุทธ์และวิธีการทำให้บรรลุเป้าหมายกันอย่างหมดเปลือก โดยกูรูชื่อดัง งานเดียวที่ไม่ควรพลาด!!! "
สัมมนาฟรี! คว้าโอกาส สร้างกำไร กับ Commodities ล่วงหน้า
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ห้ามพลาด! คว้าโอกาสทางการเงินใหม่ ได้ในงาน \" วันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย\"
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและปร...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หัวข้อการอบรม- เหตุใดต้องทำ Benchmarking- แนวคิดและความหมาย Benchmarking- ประโยชน์ของการทำ Benchmarking- รูปแบบการทำ Benchmarking- ขั้นตอนและตัวอย่...
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและแก้ไขปัญหาการ...
จากการแข่งขันเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ องค์กรต้องมีการพัฒนากระบวนการ การบริการ และผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้อง...
การจัดซื้อ ถือเป็นอีกหน้าที่ที่สำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่ซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ เพื่อนำไปใช้ในการผลิต การจัดซื้อสินค้าสำเร็จร...
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา \"เจาะลึกการลงทุน โค้งสุดท้ายปลายปี\"
เผยเคล็ดลับ ในการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเรียนการเขียน Personal Statement และ Research Proposal อย่างไรให้ถูกต้อง และน่าสนใจการเรียนปริญญาเอก แบบ C...
หัวข้อสัมมนา เรื่อง ทิศทางนักจัดซื้อไทยในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นักจัดซื้อไทยควรปรับตัวอย่างไรจึงจะสามารถแข่งขันได้ ในอีก 4 ปีข้างหน้า
-  UP Date กฎหมายเกี่ยวกับการตลาด  เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี2553,การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการปี 2553-   กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตสินค้าแ...
หัวข้อการสัมมนา1. ความจำเป็นในการตรวจนับสินค้าและปัญหาที่เกิดจากการตรวจนับสินค้าผิดพลาด2. การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจนับสินค้า3. การจัดตั้งคณะก...
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “เจาะลึก กลยุทธ์การตลาด โค้งสุดท้ายปี 2012” และ สัมมนาหัวข้อเรื่อง “จัดซื้อเชิงรุกบุกตลาด AEC ”
การจัดซื้อจัดจ้างและการคิดราคากลางงานราชการ”(ตามมติ ค.ร.ม. ปี 2555และเตรียมปรับตามค่าแรง 300 บาท)
-  UP Date กฎหมายเกี่ยวกับการตลาด  เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี2553,การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการปี 2553-   กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตสินค้าแ...
หัวข้อการสัมมนา1. ภาษาอังกฤษจำเป็นต้องแข็งแรงในระดับใด จึงจะพอทำงานได้2. สิ่งที่แตกต่างจากการซื้อสินค้าในประเทศคืออะไรบ้าง3. ข้อควรคำนึงเมื่อจะให้ซ...
1. การสรรหา Suppliers2. การกำหนดในเรื่องสเปค ตัวอย่างงาน การขอตัวอย่างใบเสนอราคา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง3. สถานะของผู้ขาย4. ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า...
1. แนวคิดการซื้อแบบเจ้าของ2. การสมานฉันท์ระหว่างงานซื้อ - ขาย3. การกำหนดนโยบาย และ อำนาจในการอนุมัติ4. กลยุทธ์การจัดซื้อเชิงรุก (Upstream Strategy)...