แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ จัดซื้อ | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ จัดซื้อ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

621 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เป็นการเรียนรู้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการต่อรองเจรจาจัดซื้อจัดจ้างและเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร
3,900บาท
เรียนรู้บทบาทที่สำคัญของฝ่ายจัดซื้อที่ผู้บริหารมองหา การทำงานที่บริษัทขาดท่านไม่ได้....
การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
3,900บาท
ทำอย่างไรให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อสามารถจัดซื้ออะไหล่แลจ้างงานซ่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามรถช่วยให้บริษัทลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด
ครบเครื่องเรื่องจัดซื้อ (All About Purchasing)
3,900บาท
สรุปเรื่องราวต่างๆ ของหน่วยงานจัดซื้อว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง เป้าหมาย กิจกรรมต่างๆความเชื่อมโยงทั้งในและนอกองค์กร ฉบับย่อ เข้าใจง่ายพร้อมนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เก็บ Savings อย่างมืออาชีพ
3,900บาท
หลักสูตรนี้จะให้ข้อคิดเกี่ยวกับแหล่งที่จะสามารถทำ Cost savings และนำเสนอวิธีการอันหลากหลายที่จะนำไปสู่การประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนอย่างมืออาชีพ
Green Procurement การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน
3,900บาท
Green Procurement Policy จะเป็นกฎเกณฑ์การจัดซื้อ สมัยใหม่ที่ฝ่ายจัดซื้อต้องเรียน ต้องเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางการในจัดการ จัดซื้อเพื่ออนาคต
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

สัมมนาฟรี “PROCUREMENT 4.0 : พร้อมหรือยังกับการปฏิวัติระบบจัดซื้อ”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ซึ่งจะสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในแบบดิจิทัล
เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง
3,900บาท
นักจัดซื้อทุกคนต้องรู้หลักกฎหมายซื้อขายเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย
กลยุทธ์การจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
3900บาท
การจัดซื้อต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้พิเศษในการจัดทำเอกสารสำคัญหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีขั้นตอนปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
การลดต้นทุน และ การประหยัดพลังงาน ด้วยวิธีการจัดซื้อ และ การใช้ระบบออโตเมชั่นในโรงงาน ยุค 4.0
ไม่มีค่าใช้จ่าย
จัดซื้ออย่างไรให้โดนใจผู้บริหาร 4.0 พื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ถือเป็นงานใหญ่ในระดับ เออีซี
สัมมนาฟรี! คว้าโอกาส สร้างกำไร กับ Commodities ล่วงหน้า
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ห้ามพลาด! คว้าโอกาสทางการเงินใหม่ ได้ในงาน \" วันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย\"
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการที่ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและปร...
หัวข้อการอบรม- เหตุใดต้องทำ Benchmarking- แนวคิดและความหมาย Benchmarking- ประโยชน์ของการทำ Benchmarking- รูปแบบการทำ Benchmarking- ขั้นตอนและตัวอย่...
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สร้างผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการและแก้ไขปัญหาการ...
จากการแข่งขันเพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ องค์กรต้องมีการพัฒนากระบวนการ การบริการ และผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้อง...
การจัดซื้อ ถือเป็นอีกหน้าที่ที่สำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่ซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ เพื่อนำไปใช้ในการผลิต การจัดซื้อสินค้าสำเร็จร...
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา \"เจาะลึกการลงทุน โค้งสุดท้ายปลายปี\"
เผยเคล็ดลับ ในการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเรียนการเขียน Personal Statement และ Research Proposal อย่างไรให้ถูกต้อง และน่าสนใจการเรียนปริญญาเอก แบบ C...
หัวข้อสัมมนา เรื่อง ทิศทางนักจัดซื้อไทยในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นักจัดซื้อไทยควรปรับตัวอย่างไรจึงจะสามารถแข่งขันได้ ในอีก 4 ปีข้างหน้า
-  UP Date กฎหมายเกี่ยวกับการตลาด  เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี2553,การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการปี 2553-   กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตสินค้าแ...
หัวข้อการสัมมนา1. ความจำเป็นในการตรวจนับสินค้าและปัญหาที่เกิดจากการตรวจนับสินค้าผิดพลาด2. การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจนับสินค้า3. การจัดตั้งคณะก...
สัมมนาหัวข้อเรื่อง “เจาะลึก กลยุทธ์การตลาด โค้งสุดท้ายปี 2012” และ สัมมนาหัวข้อเรื่อง “จัดซื้อเชิงรุกบุกตลาด AEC ”