registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ช่างเครื่องปรับอากาศ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

2 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้ได้มาตรฐานมากขึ้น และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย