registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ช่างแอร์ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

5 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
โครงการเรียนฟรีมีงานทำ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อบรมวิชาชีพฟรี 3 อาชีพ..ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด, ช่างติดตั้งจานดาวเทียม, ช่่างซ่อมเครื่องใช้ไฟ้ฟ้า
อบรมวิชาช่างแอร์ (บ้าน) ติดตั้ง ซ่อม ล้าง เรียนทฤษฎี และ ปฎิบัติ ใช้เวลาในการอบรม 3 วัน
สำหรับท่านที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองท่านสามารถเตรียมพร้อมในการเป็นเถ้าแก่ได้สนใจเปิดธุรกิจ จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการขยายตัวของตลาดสูง ไม่ต้องแข่งขันกันมาก เพราะทุกวันนี้ทุกบ้านส่วนมากมีแอร์ ถ้าเราบริการลูกค้าด