ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ซุป จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

11 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปหรือต้องการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาหาร การทำน้ำสต๊อก ซอส และซุป
ขอเชิญอบรม \
ไม่ระบุราคา
* Workshop การจัดโต๊ะทำงานตามหลักสูตรฮวงจุ้ย Workshop : Hot สุดๆ นำกลับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้จริง* เทคนิคการสร้างความประทับใจในการติดต่อสื่อสาร...
- จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ จิตวิทยาการจูงใจและทำให้ผู้อื่นคล้อย ตาม- การวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อการบรรยาย การวางแผนการบรรยาย- วิธีการใช้สื่อและอุป...
- เทคนิคการนำ เสนอทางเลือก ให้เจ้านาย เพื่อตัดสินใจ หลีกเลี่ยงการ ไม่มีทางออกให้ เจ้านายทุก ครั้งไป (Smart Assistance alwaysgives a Possible Soluti...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

การบริหารความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการผลิตเครื่องใช้เมลามีนบนโต๊ะอาหาร
สร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เพิ่มองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ระหว่างนักธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรม
วิธีสร้างแบรนดิ้งให้กับตัวเองเพื่อเกิดกระแสและสร้างยอดขาย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กำลังมาแรงสุดๆ บนโลกดิจิตอล