เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่
แสดงผลการค้นหา เกี่ยวกับ ทวงหนี้ จากเวปสัมมนาดีดี ดอท คอม

84 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
สัมมนาฟรี! Real Estate Real Marketing
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เปิดตัวหนังสือการตลาดอสังหาริมทรัพย์ พร้อมการเสวนา อธิบายทฤษฎีและกลยุทธ์การทำการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย เช่น สามเหลี่ยมแห่งความ...
บลจ. ยูโอบี (ไทย) ได้จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “จับทิศทางเศรษฐกิจ เจาะลึกสินทรัพย์ทั่วโลก” เพื่อเปิดมุมมองและวิสัยทัศน์ ผ่านผู้เชี่ยวชาญการลงทุน โดยมีว...
หัวข้อการอบรม      c   การวิเคราะห์ลูกค้าและความสามารถในการจ่าย     c   การวิเคราะห์ลูกหนี้และการประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ     c   การบริหา...
เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 09.00-16.00 น.ความเข้าใจในธรรมชาติของงานทวงถามเร่งรัดติดตามหนี้การสร้างทีมและคุณสมบัติของพนักงานติดตามหนี้มีความซื่อสัตย์สุจร...
หัวข้อการอบรมc   การวิเคราะห์ลูกค้าและความสามารถในการจ่ายc   การวิเคราะห์ลูกหนี้และการประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อc   การบริหารลูกหนี้และการให...
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner
  • 340x200 banner

หัวข้อการอบรมc   การวิเคราะห์ลูกค้าและความสามารถในการจ่ายc   การวิเคราะห์ลูกหนี้และการประเมินความเสี่ยงในการให้สินเชื่อc   การบริหารลูกหนี้และการให...
สำหรับ เจ้าหน้าที่ หัวหน้างานและบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการลูกหนี้ และ ทวงหนี้
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมด้านกฎหมายและเทคนิคการทวงหนี้ เจราจาต่อรอง กระบวนการสืบทรัพย์บังคับคดีกับทนายชื่อดัง
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเทคนิคการติดตามหนี้และธรรมชาติของงานเร่งรัดหนี้สิน
สำหรับ ฝ่ายขาย – ฝ่ายบัญชี – ฝ่ายการเงิน (พนักงานและหัวหน้างานและผู้ประกอบการที่ต้องดูแลเรื่องลูกหนี้ในบริษัทการค้าทั่วไป)
1. ทราบหลักการการใช้คำพูดอย่างไรจึงจะทำให้ลูกค้ายอมชำระหนี้ 2. สามารถนำทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้กับลูกค้าโดย“เราเก็บเงินได้และลูกค้ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา”
ปัจจุบันมีร่างพ.ร.บ.การทวงถามหนี้ออกมากำหนดกติกา มรรยาท ของพนักงานติดตามหนี้และแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องค้ำประกันและจำนอง ฉบับใหม่ ดังนั้นบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน ควรมีพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทันกฎหมายและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
การวางระบบป้องกันหนี้เสียและติดตามทวงถามอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายใหม่ เหมาะสำหรับฝ่ายบัญชี หรือ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
การเจรจา ติดตาม ทวงหนี้ อย่างมืออาชีพ หลักสูตรนี้ จะทำให้พนักงานที่ติดตามหนี้มีทัศนคติที่ดีในหน้าที่การงานของตน พร้อมเพิ่มเทคนิคที่ดี และใช้ได้ผลในการติดตามหนี้ คำนึงถึงหลักกฎหมาย ลดและป้องกันข้อขัดแย้งในการติดตามหนี้ และเป็นไป ตามเป้าหมายของธุรกิจ
ลูกหนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดูแลบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งในหลักการบริหารจัดการที่ดีจะต้องมีแนวทางในการดูแล วิธีปฏิบัติควบคู้กันไป
ระบบการเก็บข้อมูลกำหนดให้เครดิตคู่ค้า ป้องกันหนี้สูญที่แท้จริงคืออะไร บริหารหนี้ค้างชำระ อย่างไร? ให้ได้ “เงิน” เร็วที่สุด มากที่สุด ก่อนฟ้อง ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ลูกหนี้และลดความเสี่ยง
การใช้ทักษะจากกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองเพื่อนำมาติดตามหนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆ มาใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์ ปัญหาหนี้เสียหรือหนี้สูญจะน้อยลงและส่งผลให้การจัดเก็บหนี้มีประสิทธิมากขึ้น
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงการเตรียมพร้อมก่อนเจรจาตามหนี้และศึกษาความเป็นไปได้ของลูกค้า ทราบถึงและวิธีการวางตัวหรือการใช้คำพูดกับลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริง วิธีรับมือลูกค้าต้องทำอย่างไร โดยนำทักษะการเจรจาต่อรอง (
การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกค้าชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชำระหนี้หรือพบตัวลูกค้ายาก(ชอบหลบหน้า)ในบางกรณีอาจจะใช้โทรศัพท์ติดต่อลูกค้า ปัญหาที่พบบ่อยคือ ลูกค้าไม่ยอมรับโทรศัพท์หรือโชคดีอาจจะติดต่อลูกค้า
ห้ามพลาด ราคาเดียว 4,200 บาททุกที่นั่ง จากราคาปกติท่านละ 4,900 บาท มีรอบเดียว สนใจรีบสำรองที่ั่นั่งได้นะคะ
เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง โดยวิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้และกฏหมาย อาจารย์เดชา กิตติวิทยานันท์
การเจรจาต่อรองเพื่อนำมาติดตามหนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง
จากราคาปกติทุกที่นั่งพิเศษเพียงท่านละ 4,000 บาทเท่านั้น !!! พร้อมรับใบ Certificate ทันที !!! สมัคร 3 ท่านรับสิทธิ์การเป็นสมาชิกและรับราคาสมาชิกทันที
อย่าพลาดหลักสูตรดี ๆ เช่นนี้ HRDZENTER กล้าการันตรี ไม่ผิดหวังพร้อมทั้งได้ความรู้มากกว่าที่คิด รีบสำรองที่นั่งด่วน !!! ราคามิตรภาพพร้อมสิทธิ์พิเศษมากมาย
ทำอย่างไรให้ลูกหนี้ยอมเจรจาและยอมชำระหนี้ โดยยังมีความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน เรียกว่า “ได้ทั้งเงิน และได้ทั้งใจ"
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงการเตรียมพร้อมก่อนเจรจาตามหนี้และศึกษาความเป็นไปได้ของลูกค้า ทราบถึงและวิธีการวางตัวหรือการใช้คำพูดกับลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริง
จากราคาปกติท่านละ 4,500 บาทเหลือเพียง 3,900 บาทเท่านั้น ราคาเดียว เดือนตุลาคม 60 นี้ พร้อมรับใบ Certificate ทันที !!!